14. mar. 2022

Snart bliver det forbudt at spørge om din alder

Ny lov betyder, at det bliver ulovligt for arbejdsgivere at spørge til din alder, når du søger et job.

Faglig
Billede til nyheden Snart bliver det forbudt at spørge om din alder
Lovforslaget indebærer, at arbejdsgiveren ikke må bede om oplysninger om en ansøgers alder i forbindelse med rekruttering. Foto: Shutterstock

Som reglerne er i dag, må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår på grund alder.

Men en arbejdsgiver må gerne anmode ansøgere om at oplyse deres alder i forbindelse med rekruttering. Ofte kan man slet ikke søge et job uden at oplyse alder, fordi det foregår i en digital blanket, hvor fødselsdato skal udfyldes, for at man kan sende blanketten.

Ny lov sætter en stopper for spørgsmål om alder, fordi en arbejdsgiver fremover ikke må bede om oplysninger om en ansøgers alder i forbindelse med rekruttering.

Det vil dog fortsat være muligt at lægge vægt på alder, hvis det har et sagligt formål. Det kan for eksempel være ved ansættelse af ungarbejdere og ved positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder for eksempel i form af seniordage.

Det gælder både i jobansøgning og i elektroniske rekrutteringssystemer. De nye regler vil betyde, at felter om alder og fødselsdato i rekrutteringssystemer skal fjernes.

Skal stoppe diskrimination

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

"Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at seniorer føler sig diskrimineret og oplever at blive valgt fra udelukkende på grund af deres alder. Det er ikke bare ulovligt, det er også tudetosset i en situation, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Seniorer er ofte en meget stærk arbejdsressource, som har mange år tilbage på arbejdsmarkedet.

Jeg er med på, at det her forbud ikke gør det alene, men det er med til at sende et stærkt signal. Med lovgivningen vil vi undgå, at arbejdsgiverne frasorterer i bunken af ansøgninger blot ved et kig på fødselsdatoen, inden den er læst, og man rent faktisk har taget stilling til ansøgerens kompetencer.

Jeg afviser ikke, at der kommer flere tiltag. Jeg har møder med virksomheder, organisationer og partier for at høre, om der er andre gode idéer til, hvordan vi undgår diskrimination af seniorer på arbejdsmarkedet."

Kontakt fagforeningen, hvis du får spørgsmål om alder

”Hvis du efter 1. juli 2022 bliver bedt om at oplyse din alder, når du søger job, anbefaler vi, at du kontakter din fagforening,” råder chefen for Faglig afdeling i Serviceforbundet Anders Dupont Dall.

 

Relaterede nyheder