16. jan. 2023

Hvad betyder den nye regering for dig?

I regeringsgrundlaget er der lagt op til flere nye ting, som vil påvirke lønmodtagere. Vi gennemgår de vigtigste her.

Politik
Billede til nyheden Hvad betyder den nye regering for dig?
Foto: www.regering.dk

Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne har dannet en ny regering og er blevet enige om, hvilken politik de sammen vil arbejde for. 

Det har de beskrevet i et regeringsgrundlag med korte beskrivelser, som i den kommende tid skal udmøntes i politiske forlig og lovforslag. Derfor er der i høj grad tale om hensigtserklæringer, som ikke er konkrete endnu.

Væk med store bededag
Regeringen vil afskaffe en helligdag fra 2024, så vi alle skal arbejde en dag mere om året.  Store bededag er i spil som den helligdag, der skal afskaffes fra 2024.
Hvordan det evt. kan gøres, er endnu uvist, og der er grund til at formode, at det kan komme til at indgå i de kommende overenskomstforhandlinger på det private område, eller at det kan blive en del af en trepartsaftale.
Det er derfor også uvist, hvordan den mistede fridag kan blive kompenseret. 

Når der er nyt om store bededag, skriver vi om det i vores nyhedsbrev.  

Seniorpensionen skal væk og erstattes af Arne Plus
Regeringen vil afskaffe seniorpension og lægge den ind under Tidlig Pension – også kaldet Arne-Pension.
Seniorpension kan i dag søges op til 6 år før folkepensionsalderen, hvis man har været mange år på arbejdsmarkedet og ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen i sit gamle fag. Den ordning har været populær blandt Serviceforbundets nedslidte medlemmer.
Satsen er den samme som for førtidspensionister 19.360 kroner om måneden før skat for en enlig og 16.457 kroner for en gift eller samlevende. 

Fremover skal seniorpensionen erstattes af en visitereret adgang til Arne Pension. Denne nye ordning kalder Regeringen for Arne Plus. 
Arne Plus skal give en ydelse på cirka 15.000 kroner. Det vil sige 4.360 kroner mindre om måneden for en enlig i forhold til Seniorpensionen. Arne Plus vil først kunne tilkendes 3 år før folkepensionsalderen. 

Regeringens forslag vil også betyde, at Arne-pensionen øges fra de nuværende 14.008 kroner til cirka 15.000 kroner før skat. Samtidig lægges der op til, at retten fremover skal tilkendes for halve år og ikke som i dag kun for 1, 2 eller 3 hele år. Det betyder, at man for eksempel vil kunne få tilkendt 2 ½ år på Arne Pension. 

Det er endnu uvist, hvornår Seniorpensionen vil ophøre, og den nye Arne Plus-ordning vil blive indført. Først skal regeringen forhandle med de øvrige partier, som har været med til at indføre Seniorpension og Tidlig Pension.
De pensionister, som allerede er på seniorpension, vil ikke blive berørt af ændringerne. 

Når der er nyt om Arne Plus og afskaffelsen af Seniorpension, skriver vi om det i nyhedsbrevet. 

Skatten skal ned
Regeringen vil sænke skatten og ændre på grænserne for, hvornår man betaler topskat. 
Hvornår det kommer til at gælde fra er endnu uvist, og fremgår ikke af regeringsgrundlaget. 

Her kan du se, hvad du kan forvente i skattelettelse (TV2) 

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
Regeringen vil også forhøje beskæftigelsesfradraget samt det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. 
Hvor meget og fra hvornår er endnu uvist. 

A-kasserne skal overtage opgaver fra Jobcentrene
Regeringen vil nedlægge jobcentrene, og a-kasserne skal i højere grad hjælpe de ledige hurtigt i job.

Hvordan det konkret skal foregå, og om det vil betyde, at det bliver dyrere at være medlem af a-kassen, er endnu uvist.

Følg med i nyhedsbrevet
Når der er konkret nyt om de ændringer, der berører lønmodtagere, skriver vi om det i vores nyhedsbrev.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet gratis her 


Kilde: Regeringsgrundlag 2022 

Relaterede nyheder