17. jan. 2023

Stop for modregning af løn i pensionen

1. januar stoppede modregning af ægtefælle og samlevers løn i førtidspension, seniorpension og folkepension. Folkepensionisters egen løn modregnes fortsat, men nye regler kan være på vej.

Social
Billede til nyheden Stop for modregning af løn i pensionen

Mange pensionister kommer til fremover at få mere i pension, fordi en ny lov sætter en stopper for modregning af deres ægtefælle eller samlevers løn.

Hvornår gælder de nye regler fra?
De nye regler trådte i kraft 1. januar 2023.

 
Hvem får glæde af de nye regler om stop for modregning i pensionen?
De nye regler gælder for folkepension, seniorpension og førtidspension på både den ’nye’ og gamle ordning.

Pensionister på tidlig pension bliver ikke berørt, da de i forvejen ikke er blevet modregnet.

Hvad vil ikke længere blive modregnet?
Indtægt ved personligt arbejde vil ikke længere blive modregnet. Det omfatter løn, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og fleksydelse.

Hvad vil fortsat blive modregnet?
Øvrige indtægter kan fortsat blive modregnet.
Det gælder for eksempel partnerens indtægt fra tjenestemandspension, arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Vil min egen indtægt fortsat blive modregnet?
I et politisk forlig fra 2022 blev det aftalt, at det også skal være slut med modregning, når folkepensionister arbejder. Lovforslaget vil blive fremsat i løbet af foråret, og det kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, så vi kender ikke de endelige detaljer. Men vi ved, at loven først vil træde i kraft 1. januar 2024. Det betyder, at du i løbet af 2023 vil få din folkepension modregnet efter de regler, vi kender i dag. Når loven træder i kraft til 2024, vil du din pension for 2023 blive reguleret.

Når der er nyt om lovforslaget, skriver vi om det i vores nyhedsbrev.

Der er ingen planer om at ændre reglerne for modregning af egen løn i førtidspension og seniorpension.

Relaterede nyheder