30. jan. 2023

Du har ret til 5 omsorgsorlovsdage om året

Omsorgsloven giver dig ret til 5 omsorgsorlovsdage, hvis du skal hjælpe forældre, børn, ægtefælle eller en anden person fra din husstand, som har behov for omsorg og støtte. Læs mere her.

Social
Billede til nyheden Du har ret til 5 omsorgsorlovsdage om året
Du har ret til at holde 5 omsorgsorlovsdage for at passe et sygt familiemedlem.

Omsorgsorloven skal benyttes til personlig omsorg eller støtte til familiemedlemmer, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

For eksempel hvis et familiemedlem skal til lægen, skal på plejehjem eller på anden måde har brug for din hjælp og omsorg, har du nye rettigheder til at tage fri fra arbejde.

Du kan få omsorgsorlov, hvis du skal hjælpe dine forældre, dine egne børn, din ægtefælle eller partner. Orloven kan også bruges til at hjælpe en anden person, der bor i din husstand, for eksempel et stedbarn.

Det kan du bruge omsorgsorloven til
Du kan for eksempel tage omsorgsorlov, hvis du skal ledsage en pårørende, der skal til udredning for anden alvorlig sygdom som kræft eller lignende.

Du kan også hjælpe en pårørende med en alvorlig fysisk eller psykisk helbredsmæssig sygdom for eksempel Alzheimers, som skal til læge eller tandlæge, eller som skal have taget blodprøver eller lignende.

Ret til fri – men ikke ret til løn
Selvom du har ret til omsorgsorlov, giver loven dig ikke ret til at få løn under din omsorgsorlov.

Din arbejdsgiver kan kræve dokumentation
Din arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte.

Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling.

Du har ansvar for at skaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation.

5 dage om året 
Den nye omsorgslov giver ret til fri 5 arbejdsdage om året (kalenderår).

Du kan tage omsorgsorlov som 5 sammenhængende dage eller som enkeltdage.

Omsorgsdage, der ikke er benyttet ved kalenderårets udløb, bortfalder.

Loven trådte i kraft 2. august 2022.

Du kan anmode om ændret arbejdstid
Hvis du har været ansat i virksomheden i mere en 6 måneder, giver omsorgsloven dig også ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller arbejdsmønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det kan for eksempel være, at du anmoder om i en periode at gå ned i tid eller at undgå weekendarbejde, så du kan støtte og pleje din syge pårørende.

Din arbejdsgiver skal overveje og besvare dine anmodninger inden for et rimeligt tidsrum.

Særlig beskyttelse i forbindelse med omsorgsorlov
Når du holder omsorgsorlov, har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end før.

Du har også ret til forbedring i dine arbejdsvilkår, som du ellers ville være berettiget til under dit fravær.

Omsorgsorloven giver beskyttelse mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i fravær eller anmodningen om omsorgsorlov.

Det kan koste din arbejdsgiver en godtgørelse, hvis du bliver opsagt eller får en mindre gunstig behandling på grund af din omsorgsorlov.

Hvad er forskellen på omsorgsorlov og omsorgsdage?
Man må ikke forveksle omsorgsorlov med omsorgsdage.

I en del overenskomster er der en ret til omsorgsdage med løn, som kan bruges ved sygdom for børn under 7 år, skolestart og lignende.

Omsorgsloven giver IKKE ret til løn, og loven gælder for alle lønmodtagere uanset, om du er omfattet af en overenskomst eller ej.

Om omsorgsloven
Omsorgsloven indføres som en del af et orlovsdirektiv fra EU.

De nye regler kan ses her

Din fagforening kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om den nye omsorgslov.

Hvor mange omsorgsdage har jeg ret til?

Du har ret til 5 omsorgsdage om året, altså fra 1. januar til 31. december.

Kan jeg overføre omsorgsdage til året efter?

Nej, hvis du ikke bruger de 5 dage eller kun nogle af dem, så bortfalder de dage, du ikke har brugt i kalenderåret, og du kan ikke overføre dem.

Får jeg løn under omsorgsorloven?

Det kommer an på dine ansættelsesvilkår. Nogle får løn under orlov, andre ikke. Du kan ikke få dagpenge i stedet for løn.

Skal jeg tage omsorgsdagene samlet?

Nej, du kan godt dele orloven op i løbet af året.

Hvad kan jeg bruge omsorgsorloven til?

Du kan bruge orloven til

  • at passe eller hjælpe egne børn
  • forældre
  • ægtefælle eller partner
  • en person, der bor i din husstand

Orloven skal bruges til at passe en alvorligt syg person, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, hvor du tager omsorgsorlov. Du kan for eksempel ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling.

Skal jeg vise dokumentation, når jeg vil holde omsorgsorlov?

Ja, din arbejdsgiver kan bede om dokumentation fra en læge eller et sygehus, der bekræfter, at den person, som du skal hjælpe, har behov for din hjælp.

Har jeg krav på at vende tilbage til samme job efter endt orlov?

De nye regler, der træder i kraft 2. august 2023, slår fast, at du får en særlig beskyttelse, så du har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke stiller dig ringere. 

Du har også ret til at få del i enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til under dit fravær. 

Det er desuden muligt at bede arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angiven periode.

Relaterede nyheder