19. feb. 2023

Der er indgået forlig for industriens ansatte – se hovedpunkterne her

Søndag er Dansk Industri og CO-industri blevet enige om nye overenskomster på industriens område.

OK23
Billede til nyheden Der er indgået forlig for industriens ansatte – se hovedpunkterne her
Forhandlerne fra Dansk Industri og Co-industri præsenterede forliget på et pressemøde søndag den 19. februar.

Der er tale om en såkaldt gennembrudsoverenskomst, som danner udgangspunkt for de kommende overenskomstforhandlinger på resten af det private arbejdsmarked. Aftalen er en mindstelønsaftale, som skal videre til lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder, hvor den endelige lønstigning bliver aftalt.

Aftalen er 2-årig og vil gælde frem til 1. marts 2025. 

Resultatet er blandt andet:

  • Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. i timen i 2023 og 4,50 kr. i 2024
  • Fritvalgskontoen stiger med 2 procent fra 7 til 9 procent i 2024 (Det svarer til mere end en månedsløn).
  • Fra i år skal arbejdsgiverne betale 2 procent mere og lønmodtagerne 2 procent mindre ind til pension. Det betyder, at medarbejderne kommer til at få 2 procent mere udbetalt i løn. 
  • Tillidsrepræsentanterne får stærkere værktøjer end i dag, så de får bedre muligheder for at hente gode resultater hjem ved de lokale lønforhandlinger.
  • Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere - og styrker dermed den danske model.
  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.
  • Der bliver fremover ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant på arbejdspladsen, der skal bistå tillidsrepræsentantens arbejde med uddannelse.
  • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Tidligere var tilskuddet på 85 procent.
  • Timelønnen til lærlinge bliver forhøjet med 8 kroner i perioden, og andre satser stiger.

Lønstigning

Det er aftalt, at arbejdsgivernes indbetaling til fritvalgskontoen stiger fra 7 procent om året til 9 procent i 2024.

De ansatte får fra i år to procent mere ud sammen med lønnen, fordi indbetalingerne til pension bliver ændret. Fremover betaler arbejdsgiverne to procent mere ind og lønmodtagerne to procent mindre.

Det er også aftalt, at mindstelønnen stiger med 9 kroner i perioden.

”Det er den største stigning i mindstelønnen i al den tid, vi har haft industriens overenskomster. Når den får så stort et nøk opad, er det et meget klart signal om, hvor snittet skal lægges, når der skal forhandles løn på virksomhederne. Samtidig styrker vi rygraden i den danske model, fordi vores tillidsrepræsentanter får udvidet værktøjskassen, når de skal forhandle den endelige løn hjem lokalt. Det betyder, at vi har en klar forventning om, at den tilbageholdenhed, vi har set de seneste år med den lokale løndannelse på virksomhederne, nu bliver stoppet,” siger Mads Andersen, der er næstformand for CO-industri.

Skal ud til afstemning

Overenskomsten gælder for cirka 6.000 virksomheder og omfatter cirka 230.000 medarbejdere.

Serviceforbundets medlemmer på området arbejder primært som raffinaderiteknikere samt vagtfunktionærer i Billund Lufthavn, vagter på visse museer og assistenter hos CP Kelco.

Overenskomsten skal nu ud til afstemning blandt medlemmerne inden for overenskomstens område.

De næste par uger skal de øvrige overenskomster på det private arbejdsmarked forhandles.

Få et overblik over forløbet her

 

Relaterede nyheder