31. mar. 2023

Begejstring over ny arbejdsmiljøaftale

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny 4-årig arbejdsmiljøaftale. Aftalen vækker glæde i Serviceforbundet. Læs hvorfor.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Begejstring over ny arbejdsmiljøaftale
Med den nye arbejdsmiljøaftale kommer der mere fokus på, at det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde.

Regeringen (S, V og M), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har indgået en aftale på 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026.

Der afsættes 452,4 mio. kr. til arbejdsmiljøindsatsen. Indsatsen bygger videre på arbejdsmiljøaftalen fra 2019. Dermed fastholdes og videreudvikles det styrkede tilsyn.

Derudover er der afsat 673 mio. kr. til at bekæmpe social dumping. Pengene skal blandt andet bruges til at fortsætte den indsats, som Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet med stor succes har stået bag siden 2012.

Endelig afsættes der 145 mio. kr. til andre prioriterede områder, blandt andet arbejdsulykker, farlig kemi, psykisk arbejdsmiljø og autorisationsordning på asbestområdet.

Glæde over den nye aftale
Formand i Serviceforbundet, John Nielsen, er generelt begejstret for aftalen.

”For det første glæder jeg mig over, at der er bred opbakning fra hele Folketinget til den her aftale. Og det er godt, at der nu endelig er kommet en flerårig aftale, så Arbejdstilsynet kan få ro til deres arbejde.”

”Derudover er det også positivt, at indsatserne er videns- og faktabaseret, så der primært er fokus på de virksomheder, hvor der er størst risiko for arbejdsmiljøproblemer.”

Vigtigt med indsats for et styrket psykisk arbejdsmiljø
Serviceforbundet ser også med stor begejstring på den styrkede indsats for det psykiske arbejdsmiljø.

”Vi ved, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø hos flere af vores medlemmer, for eksempel frisørerne, veterinærsygeplejerskerne, urmagere, optikere, de kirkelige områder og flere andre grupper. En stor del af glæden ved at gå på arbejde er jo, at man trives, og at man derved kan fastholdes længere tid på arbejdsmarkedet,” siger John Nielsen.

En ny hotline hos Arbejdstilsynet vil desuden give ledere et sted at få hjælp og vejledning til det psykiske arbejdsmiljø, og det er positivt, mener John Nielsen.

”Det særlige fokus på lederens rolle er vigtig, da der flere steder kan være udfordringer med manglende kompetencer indenfor ledelse. Men der skal også være en erkendelse af, at lederen skal have den fornødne tid og overskud til at varetage god ledelse.”

Fokus på fysisk nedslidning
Forbundet hilser også initiativet omkring fysisk nedslidning velkomment. Her er det aftalt, at Arbejdstilsynet skal lave en vidensopsamling om forebyggelse af muskel-skelet-besvær og fysisk nedslidning. Denne viden skal drøftes med arbejdsmarkedets parter og forelægges for aftalepartierne med udgangen af 2024.

”Især frisørområdet har kæmpestore udfordringer med muskel-skelet-besvær, og vi ser, at frisørerne forlader deres job efter 9 år på grund af dette. Derfor er vi glade for, at der nu kommer fokus på det område,” siger John Nielsen.

Mere viden om farlig kemi
I aftalen står ligeledes, at man fortsætter forskningsprogrammet om farlig kemi.

”Da vi har medlemmer, som dagligt kan blive påvirket af forskellige kemikalier, blandt andet frisørerne, veterinærsygeplejerskerne og raffinaderiteknikerne, så er vi glade for et fortsat fokus på det kemiske arbejdsmiljø,” fortæller John Nielsen.

Til kamp mod social dumping
Sidst, men ikke mindst er Serviceforbundet naturligvis tilfredse med en øget indsats mod social dumping på tværs af alle brancher.

”Det giver sig selv, at en fagforening arbejder for, at arbejde i Danmark foregår efter danske regler. Og det er gode takter, når der fremover vil ske en sortlistning af virksomheder, der er kendt skyldige i brug af illegal arbejdskraft, i forhold til de offentlige udbud,” slutter John Nielsen.

Du kan læse hele aftalen her 

Relaterede nyheder