20. jun. 2023

Fleksjobbere har krav på overenskomstens løn- og arbejdsvilkår

Virksomheder uden overenskomst skal oplyse fleksjobbere om overenskomstens rettigheder, inden der kan aftales andre vilkår. Det fastslår Arbejdsretten i en vigtig og principiel dom, som FH har ført på vegne af 3F.

Faglig
Billede til nyheden Fleksjobbere har krav på overenskomstens løn- og arbejdsvilkår
Fleksjobberen skal informeres om overenskomsten, inden der kan aftales fravigelser af overenskomsten. Foto: Shutterstock

Fleksjobbere har normalt krav på løn- og arbejdsvilkår i overenskomsten, selvom de ansættes i en virksomhed uden overenskomst. Hvis der skal fraviges fra overenskomsten, skal det aftales specifikt.

Det kræver derfor en klar aftale, hvor fleksjobberen er informeret om overenskomsten på området, før der kan aftales afvigelser fra løn- og arbejdsvilkår i overenskomsten.

Det har tre Højesteretsdommere fastslået i en ny dom fra Arbejdsretten, der involverer to fleksjobbere og medlemmer af 3F, som er ansat i en social-økonomisk virksomhed uden overenskomst. I virksomheden, der primært ansætter fleksjobbere, var de to 3F-medlemmer beskæftiget med arbejde omfattet af Industriens Overenskomst.

Julie Krag-Juel-Vind-Frijs, Chef for Faglig Afdeling i Serviceforbundet, mener, at det er en vigtig dom, der nu er kommet fra Arbejdsretten.

”Det er en vigtig dom, fordi det nu står helt klart, at hvis arbejdsgiveren vil fravige overenskomsten, så skal han/hun sikre sig, at den ansatte er helt klar over, hvilke vilkår der fraviges. Det vil sige, at den ansatte skal have forklaret, hvilke rettigheder der er i overenskomsten, og hvad det konkret er, arbejdsgiveren ønsker at fravige. Jeg vil altid anbefale, at du som ansat søger rådgivning hos din fagforening, så du kan høre præcist, hvad det vil indebære for dig, hvis du siger ja til aftalen. Fagforeningen kan for eksempel fortælle dig, om det er en fair aftale, og hvilke konsekvenser den har for dig konkret. Det kan jo være svært at overskue det selv fuldt ud,” mener Julie Krag-Juel-Vind-Frijs.

Det siger dommen

Arbejdsrettens dom faldt 20. april 2023. Det afgørende er dommens præmis om, at der altid ved ansættelse af fleksjobbere skal tages udgangspunkt i en relevant sammenlignelig overenskomst – også selvom virksomheden ikke har tiltrådt aftalen.

Den ansatte “skal gøres bekendt med, hvilken overenskomst der er den sammenlignelige, således at arbejdstageren kan tage stilling til, om vedkommende er indforstået med at fravige overenskomsten, herunder eventuelt på baggrund af rådgivning fra den overenskomstbærende faglige organisation om de rettigheder, der følger af overenskomsten. Arbejdsgiver og arbejdstager kan herefter konkret aftale fravigelser af overenskomsten,” fremgår det af dommen.

Se mere

Relaterede nyheder