17. okt. 2023

Sådan er reglerne, hvis du bliver bortvist

En bortvisning af en ansat er meget voldsom, da det betyder, at den bortviste ikke har krav på at få et varsel, men fratræder sin stilling omgående. Det betyder også, at løn og andre personalegoder ophører med det samme.

Faglig
Billede til nyheden Sådan er reglerne, hvis du bliver bortvist
Tag fat i din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du er blevet bortvist fra dit arbejde.

Du kan som ansat bortvises, når arbejdsgiver mener, at du har gjort dig skyldig i grov misligholdelse.

Bortvisningen skal ske straks efter forseelsen, og med det menes inden for få dage. Ellers kan du og din fagforening argumentere for, at forseelsen ikke kan have været så grov, at den skal resultere i en bortvisning.

Hvis du bliver bortvist, så kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening med det samme. 

Det kan du blive bortvist for
Det kan i grove tilfælde give bortvisning, hvis du for eksempel

  • uden grund bliver væk fra arbejdet
  • nægter at adlyde en ordre
  • stjæler fra arbejdspladsen
  • er påvirket af rusmidler eller alkohol
  • begår økonomisk kriminalitet
  • er voldelig på jobbet, men også privat, hvis volden er mod kollega, eller hvis volden er så ødelæggende for vedkommendes ry, at det kan have afsmittende effekt på virksomheden. 
  • ikke overholder kasseregulativet, regler om personalerabatter eller giver forkerte rabatter (typisk, hvis du arbejder i butik)

Der skal være en tydelig begrundelse for bortvisningen
Begrundelsen for bortvisningen skal være tydelig og entydig. Det betyder, at arbejdsgiver ikke efterfølgende kan komme med en række nye begrundelser.

Domstolene har slået fast, at kun det, der står i bortvisningen, kan bruges, intet andet. Hvis du for eksempel bliver bortvist, fordi du har skrevet negativt om arbejdspladsen på de sociale medier, og denne begrundelse viser sig at være usaglig, kan din arbejdsgiver ikke fylde mere på, som for eksempel at du også har haft for mange sygedage, er mødt for sent og udviser ringe motivation på jobbet.

Selvom arbejdsgiveren mener at være i sin gode ret til at bortvise, er det ikke sikkert, at du og din tillidsrepræsentant eller fagforening er enig i det. Hvis der er begrundet tvivl, vil din fagforening forsøge at få bortvisningen omstødt til en fyring eller en advarsel.

En fyring vil stille dig meget bedre, fordi du bevarer dine rettigheder med hensyn til varsel, løn osv. Desuden er det langt bedre at være sagt op end at være bortvist, når du skal søge nyt job.

Hvad er reglerne for bortvisning som offentligt ansat?
For offentligt ansatte er der et dobbelt retsgrundlag, nemlig forvaltningsretten og ansættelsesretten.

En bortvisning sker efter reglerne i forvaltningsloven, og her skal der være partshøring. Arbejdsgiverens skriftlige besked om bortvisning skal stadig være hurtig, men den ansatte har typisk 14 dage til at svare på partshøringen.

Kan tjenestemænd bortvises?
Tjenestemænd kan ikke bortvises. De kan eventuelt fritages for tjeneste og derefter suspenderes.

Relaterede nyheder