09. nov. 2023

Arne-pension og seniorpension består – Arne Plus-ordningen droppes

Alt tyder på, at regeringen opgiver planerne om Arne Plus-ordningen. Dermed vil regeringen ikke slå seniorpension og Arne-pension sammen.

Politik
Billede til nyheden Arne-pension og seniorpension består – Arne Plus-ordningen droppes
Arne Plus-ordningen var ikke at finde i regeringens 2030-plan. Foto: Shutterstock

I regeringsgrundlaget stod, at Arne-pensionen (Tidlig pension) og seniorpensionen skulle slås sammen i en ny, fælles Arne Plus-ordning.

Men forslaget har mødt hård kritik og skabt stor utryghed, og nu er det taget af bordet igen. Tirsdag den 7. november præsenterede regeringen sin 2030-plan, og heri fremgår, at forslaget bliver droppet.

Læs mere her

”Jeg er glad for, at regeringen har taget det eneste fornuftige valg og annulleret planerne om at slå de 2 ordninger sammen. Men det bekymrer mig, at regeringen tilsyneladende ikke vil udbygge ordningen med Tidlig Pension (Arne-pension). Vores pensionsalder flyttes hele tiden opad, og alderen for Tidlig Pension flyttes tilsvarende, som ordningen er nu. Mange af vores medlemmer er startet tidligt med at arbejde. Hvis man for eksempel er kommet i lære, når man er 17 år, vil man som 67-årig have været på arbejdsmarkedet i 50 år. Derfor bør der ses på, hvordan ordningen kan forbedres.
Serviceforbundets formand John Nielsen

Fakta om seniorpension
Seniorpensionen blev indført i 2020.

Du kan i 2023 få 19.738 kroner før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Er du gift eller samlevende er beløbet i 2023 16.778 kroner før skat.

Du kan søge om seniorpension, hvis du:

  • har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen
  • har arbejdet 20-25 år på fuld tid
  • kun kan arbejde 15 timer, vurderet efter dit seneste job

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Læs mere om seniorpension her

Fakta om Arne-pension
Arne-pension er en ordning, som betyder, at du kan trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere.

Vil du søge Arne-pension (Tidlig pension), er det ikke dit helbred, men din anciennitet på arbejdsmarkedet, der ses på. Du skal derfor ikke have en lægelig dokumentation for at kunne søge.

Du kan maksimalt få 14.008 kroner pr. måned før skat i 2023 i tidlig pension både som enlig og samlevende. Har du pensionsopsparinger, indgår de i beregningen af beløbet. Også arbejdsindkomst over en vis størrelse bliver modregnet.

Arne-pension giver dig ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension. Opgørelsestidspunktet er lige nu 61 år.

  • Har du været 44 år på arbejdsmarkedet, giver det ret til 3 år med tidlig pension
  • Har du været 43 år på arbejdsmarkedet, giver det ret til 2 år med tidlig pension
  • Har du været 42 år på arbejdsmarkedet, giver det ret til 1 år med tidlig pension

Du skal fortsat have en tilknytning til arbejdsmarkedet eller være medlem af en a-kasse, efter at du har fået opgjort, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Tidlig pension her

Relaterede nyheder