15. nov. 2023

Kan jeg blive fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder?

Samarbejdsvanskeligheder er nok en betegnelse, de fleste kender til, men hvad skal der til for, at arbejdsgiveren kan fyre med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder?

Faglig
Billede til nyheden Kan jeg blive fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder?
Din fagforening kan vurdere, om begrundelsen for din opsigelse er saglig og velbegrundet.

Det korte svar på spørgsmålet, om man kan blive fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder, er ja. 

Det lidt længere svar er, at din arbejdsgiver skal kunne vise, at:

  • du er hoved- eller medansvar for problemerne med samarbejdet og ikke vil bidrage til at løse problemer.
  • din arbejdsgiver har forsøgt at løse problemerne.
  • du har haft mulighed for at rette op på den adfærd, der henvises til i samarbejdsproblemerne.

I sager om samarbejdsvanskeligheder får den afskedigede i nogle tilfælde medhold, og arbejdsgiveren skal betale erstatning til den afskedigede. I andre tilfælde vinder arbejdsgiveren, og fyringen står fast uden erstatning. 

I boksen længere nede kan du læse om 3 konkrete sager om samarbejdsvanskeligheder. 

Er du ansvarlig for samarbejdsproblemerne?
Der skal jo 2 til en tango, som man siger. Og netop, fordi det handler om samarbejde, vil der altid være mindst 2 parter. 

Det behøver ikke nødvendigvis være dig, der er hovedårsagen til det dårlige samarbejde. Din leder, arbejdsgiver eller kollega kan have en lige så stor eller større andel i problemerne. 

Hvis din leder mener, at du er årsag til et dårligt samarbejde, så skal du have at vide, hvad det konkret er, din leder er utilfreds med. Og din arbejdsgiver skal kunne vise, at du er medansvarlig for samarbejdsvanskelighederne.

Har du haft mulighed for at rette op på tingene?
Din arbejdsgiver har pligt til at forsøge at hjælpe dig med at rette op for de forhold, som giver anledning til samarbejdsvanskeligheder. Det kan for eksempel ske ved at indkalde dig til en mundtlig samtale – og her må du gerne bede om at få en bisidder med, for eksempel din tillidsrepræsentant – eller i form af en skriftlig advarsel. 

Uanset om det sker mundtligt eller skriftligt, skal du have at vide, hvad samarbejdsvanskelighederne præcist går ud på. Og du skal have mulighed for at rette op på tingene og ændre din adfærd inden for en rimelig periode. Det kan også være, at I skal se på en omplacering.

Hvis du retter op på din adfærd og kan vise det, bør din arbejdsgiver undlade at fyre dig. Hvis du bliver fyret i sådan en situation, har du en bedre sag i en efterfølgende twist med arbejdsgiveren. Retter du ikke op på din adfærd, vil din arbejdsgiver sandsynligvis skride til afskedigelse, og det kan du ikke gøre noget ved. 

Tal med fagforeningen
Det er altid godt at tale med fagforeningen. Der er ikke nogen facitliste i forhold til, hvad der skal til for fyre dig på grund af samarbejdsvanskeligheder, men din fagforening kan vurdere, om begrundelse og procedure er saglig og velbegrundet. Hvis ikke, hjælper fagforeningen med at kræve kompensation for uberettiget afskedigelse. 

Afskedigelse og a-kasse
Vær opmærksom på, at en fyring på grund af samarbejdsvanskeligheder kan få betydning for din mulighed for at få dagpenge. 

Afskedigelse på grund af samarbejdsvanskeligheder kan medføre, at din a-kasse vurderer, at du er selvforskyldt ledig, og så får du 3 ugers karantæne. Det betyder, at du skal vente 3 uger med at begynde at få dagpenge fra a-kassen.

Eksempler på afgørelser om fyring på grund af samarbejdsvanskeligheder

Hvis du og din fagforening mener, at din afskedigelse er uberettiget, kan den prøves, blandt andet hos Faglig Voldgift eller et afskedigelsesnævn. Så ser dommeren, som kaldes en opmand, på sagen og kommer med en afgørelse, som både fagforeningen og arbejdsgiveren skal rette sig efter.

Her er 3 eksempler på afskedigelser på grund af samarbejdsvanskeligheder

En medarbejder bliver fyret på grund af store samarbejdsproblemer mellem den ansatte og en anden på samme niveau. Opmanden mente, at begge var skyld i problemerne, men at arbejdsgiveren skulle have forsøgt at omplacere den afskedigede eller søgt bistand uden for afdelingen på baggrund af den afskedigedes lange anciennitet (28 år) og kompetencer. Desuden burde der være givet en advarsel.

Opmanden vurderede på den baggrund, at afskedigelsen var usaglig. 

En medarbejder i en 4-årig tidsbegrænset stilling bliver fyret efter 2 år på grund af samarbejdsvanskeligheder. Opmanden mente, at arbejdsgiveren uden held havde forsøgt at komme i dialog med den afskedigede. Opmanden mente også, at det var bevist, at den afskedigede selv var skyld i samarbejdsproblemerne.

Opmanden vurderede på den baggrund, at afskedigelsen var saglig.

En medarbejder med 14 års anciennitet bliver fyret på grund af samarbejdsproblemer. Opmanden mente ikke, at samarbejdsproblemerne var beskrevet nøjagtigt nok, og arbejdsgiveren havde heller ikke gjort nok for at løse problemerne eller forklaret forventningerne til medarbejderen tydeligt nok.

Opmanden vurderede på den baggrund, at afskedigelsen var usaglig.

Relaterede nyheder