11. mar. 2024

Landsretten har afgjort, at tvingende familiemæssige årsager giver ret til fravær

En afgørelse ført i byretten og derefter i landsretten slår fast, at medarbejdere har ret til fravær fra arbejdet i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke i nærmeste familie.

Billede til nyheden Landsretten har afgjort, at tvingende familiemæssige årsager giver ret til fravær
Foto: Shutterstock

Sagen kan være et pejlemærke for lignende tilfælde, hvor en ansat har fravær på grund af tvingende familiemæssige årsager.

I den aktuelle sag havde medarbejderen kun været ansat i 1½ måned, men det fik ingen betydning for afgørelsen. Retten slog fast, at medarbejderen i dette tilfælde havde krav på en særlig beskyttelse. 

”Denne sag viser, at hvis en medarbejder bliver opsagt under fravær efter ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”, skal arbejdsgiver kunne bevise, at fraværet ikke er årsagen til fyringen, da lønmodtagere er særligt beskyttet under fravær af denne art,” forklarer jurist i Serviceforbundet, Julie Duelund.  

”Hvis arbejdsgiver kommer med en saglig begrundelse for opsigelsen, for eksempel at stillingen er nedlagt, skal arbejdsgiver kunne bevise, at der reelt er tale om en stillingsnedlæggelse. Og arbejdsgiver skal bevise, at det ikke bare er en begrundelse, der dækker over et ønske om at komme af med medarbejderen.” 

Sagen kort
Efter 1½ måneds ansættelse meddelte en medarbejder sin arbejdsgiver, at hun ikke kunne møde fysisk op på arbejdet på grund af et selvmordsforsøg i den nære familie. Hun ville forsøge at arbejde hjemmefra.

Efter 2 uger sygemeldte medarbejderen sig, fordi hun stadig ikke var ovenpå efter den dramatiske hændelse. 4 dage herefter blev medarbejderen fyret. 

Ikke nok opgaver
Arbejdsgiver henviste i opsigelsen af medarbejderen til 120-dages reglen. Senere sagde arbejdsgiver, at dette var en fejl. Arbejdsgiverens argument for afskedigelsen var også, at der ikke var nok opgaver til at opretholde en fuldtidsstilling, og stillingen blev nedlagt.

Det ville den fyrede medarbejder ikke acceptere og indbragte sagen for byretten med det argument, at opsigelsen var i strid med retten til fravær på grund af tvingende familiemæssige årsager. Byret og senere landsret gav den fyrede medhold. 

Begge retsinstanser fandt, at medarbejderen på tidspunktet for fyringen havde ret til fravær i henhold til ”Lov om lønmodtagers fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”. Retterne fandt, at fyringen skete på grund af dette fravær, og det var ikke i orden. 

Her kan du se loven på Retsinformation

 

Her er reglerne for fravær

Du har ifølge ”Lov om lønmodtagers fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager” ret til fravær. Der kan være forskellige årsager, for eksempel, at et familiemedlem – forældre, partner, børn – kommer ud for en ulykke eller bliver akut syg. Det skal være alvorligt, men behøver ikke at være livstruende.

Du har ret til løn under fraværet, hvis det står i din overenskomst, ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog. Selve loven indeholder ikke en ret til at få løn under fraværet. 

Du har en særlig beskyttelse og må ikke blive forskelsbehandlet eller fyret på grund af fraværet. 

Se mere

Relaterede nyheder