21. maj 2024

Derfor skal du deltage i en undersøgelse af dine arbejdsvilkår

I din e-Boks får du en invitation til at deltage i en meget stor undersøgelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsvilkår i Danmark.

Faglig
Billede til nyheden Derfor skal du deltage i en undersøgelse af dine arbejdsvilkår
Jo flere tillidsvalgte, der går til tasterne og udfylder spørgeskemaet, jo bedre. Foto: Shutterstock

Ved at deltage i undersøgelsen bidrager du til at tegne et billede af samarbejds- og forhandlingskulturen på det danske arbejdsmarked.

Det er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der står for undersøgelsen. Selve spørgeskemaet bliver udsendt og behandlet af meningsmålingsinstituttet Epinion. Resultaterne bliver derefter analyseret af FAOS (Institut for Arbejdsmarkedsforskning) og bliver offentliggjort i starten af det nye år. 

”Vi har 2 omfattende undersøgelser fra 1998 og 2010. Nu er det tid til at lave en ny undersøgelse, så vi kan se udviklingen og tage temperaturen på de nuværende vilkår. Det er samme type af spørgsmål som de 2 foregående, så vi kan sammenligne og få ordentlige grunddata og vigtig information,” siger næstformand i Serviceforbundet Finn Johnsen. 

”Undersøgelsen vil gøre det muligt for os at få et billede af den aktuelle samarbejds- og forhandlingskultur på danske arbejdspladser, og vi vil få nyttig viden om vilkårene som tillidsvalgt.”

Jeg håber, du vil deltage i undersøgelsen

”Jeg håber meget, at du som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant vil sætte tid af til at besvare spørgeskemaet så fyldestgørende som muligt. Jo flere, der svarer, jo bedre bliver resultatet af undersøgelsen.”

”Jo større viden, vi har om jeres arbejdsforhold, indflydelse, uddannelse, samarbejde og udfordringer, jo stærkere bliver vi over for arbejdsgiverne. Resultatet af undersøgelsen giver os også vigtig information i forhold til at stykke jeres uddannelse sammen, så I får de helt rigtige muligheder for at få ny viden og nye kompetencer,” slutter Serviceforbundets næstformand.

Det vil FH blandt andet spørge om

I 2010 blev undersøgelsen besvaret af omkring 11.000 tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

I undersøgelsen 2024 vil du i lighed med de 2 tidligere undersøgelser blandt andet få stillet spørgsmål om:

 • Forhold på arbejdspladsen – kolleger, ledelse, andre tillidsvalgte
 • Forhandlinger på arbejdspladsen
 • Arbejdsvilkår – blandt andet balance mellem familie og arbejdsliv
 • Behovet for forbedringer af de tillidsvalgtes vilkår
 • Behovet for uddannelse og efteruddannelse
 • Samarbejdet mellem TR og AMR
 • Forhold til organiserede og uorganiserede kolleger

Her er nogle af fokusområderne i forhold til de tidligere undersøgelser

 • Vi så en stigende gennemsnitsalder for de tillidsvalgte fra 45 år i 1998 til 49 år i 2010. Er denne kurve knækket, så der i dag er flere yngre tillidsvalgte?
 • Hvordan er de tillidsvalgtes tilgang til organisering set i lyset af, at andelen af gule og uorganiserede er steget?
 • Hvordan håndterer de tillidsvalgte, at stadig flere emner kan forhandles på plads på arbejdspladserne? For det giver nye muligheder for indflydelse, men stiller også øgede krav til de tillidsvalgte.
 • Generelt angiver de tillidsvalgte fra første til anden undersøgelse større tilfredshed med tillidshvervet og ser det i højere grad som en personlig udvikling og et element i karrieren. Er denne udvikling fortsat?

Relaterede nyheder