18. jun. 2024

Fra 1. juli skal du registrere din arbejdstid

Registrering af arbejdstid er fra den 1. juli 2024 lovpligtigt for alle ansatte. Der er meget få undtagelser fra reglen om tidsregistrering, så du kan være ret sikker på, at det også gælder dig.

Faglig
Billede til nyheden Fra 1. juli skal du registrere din arbejdstid
Alle ansatte skal fra 1. juli 2024 registrere deres arbejdstid. Foto: Shutterstock

Folketinget vedtog i januar 2024 Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Det vil i praksis sige, at alle ansatte pr. 1. juli 2024 skal registrere deres arbejdstid. 

Loven indeholder ikke bestemmelser om registrering af bestemte timer, fx overarbejde eller start- og sluttidspunkt, men alene om antallet af arbejdstimer i alt. Det betyder også, at du skal skrive de 15 minutter på, hvor du lige blev hængende for at lave en opgave færdig, inden du gik hjem. Eller det telefonopkald, du besvarede på din fridag.

Ingen krav om særlige systemer

Der er ingen specifikke form- eller systemkrav til tidsregistreringen. Registreringen kan derfor ske manuelt, analogt eller elektronisk. Det kan være alt fra et Excel-ark, en app på telefonen eller et digitalt system på din arbejdsplads. Nogle opretter for eksempel en separat kalender i Outlook og skriver timerne ind der.

Hvis du får udleveret en arbejdsplan, kan denne også tjene som registrering af arbejdstid, så skal du bare huske at tilføje eventuelle afvigelser på den udleverede plan. 

Din arbejdsgiver er forpligtet til at gemme oplysningerne i 5 år, og oplysningerne skal kunne tilgås af dig, så længe du er ansat.

Loven beskytter dig

Loven er ikke lavet for at kontrollere dig eller gøre dit arbejdsliv mere besværligt, men for at beskytte dig og dine kolleger ved at skabe klarhed over, hvor mange timer I reelt arbejder, og sikre overholdelse af hviletidsregler mv. 

Læs mere om tidsregistrering her 

 

Relaterede nyheder