Persondatapolitik - Faglig Puls Kompetencefond

Kompetencefond Faglig Puls – Sådan behandler vi personoplysninger
Kompetencefond Faglig Puls er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med administration af ansøgninger til Kompetencefond Faglig Puls.

Kompetencefond Faglig Puls er en overenskomstbestemt fond, som du kan søge om dækning af udgifter til uddannelse i henhold til overenskomsten.

Nedenfor kan du læse om behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kompetencefond Faglig Puls

Åbningstid: I dag 9 - 16
Mandag: 9 - 16
Tirsdag: 9 - 16
Onsdag: 9 - 16
Torsdag: 9 - 16
Fredag: 9 - 14
Lørdag: LUKKET
Søndag: LUKKET

Derfor har vi brug for dine personoplysninger
Når du søger om dækning af udgifter til uddannelse i fonden, registrerer Kompetencefond Faglig Puls oplysningerne. Oplysningerne er almindelige personoplysninger, som vi bruger til at behandle din ansøgning.

Hvilke personoplysninger er vigtige for os?

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Ansættelsesdato
  • Stillingsbetegnelse
  • E-mailadresse
  • Oplysninger om din arbejdsgiver
  • Kurset/uddannelsen, du søger støtte til
Se mere

Hvor kommer oplysningerne fra?
Kompetencefond Faglig Puls modtager oplysningerne via ansøgningsformularen direkte fra dig, din leder eller fra en person, som hjælper dig med din ansøgning.

Hvad er formålet med behandling af dine oplysninger?
Vores databehandling har til formål at administrere ansøgninger om individuel kompetenceudvikling og udbetalinger i regi af Kompetencefond Faglig Puls. Derudover kan dine kontaktoplysninger blive brugt i forbindelse med evalueringer og lignende kvalitetsarbejde.

Sådan behandler vi dine oplysninger
Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er EU-databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandlinger, som er er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, idet vi ifølge overenskomsten skal kunne behandle ansøgninger og refundere de udgifter din arbejdsplads har haft i forbindelse med uddannelsen.

Vi videregiver personoplysninger til vores databehandler og din arbejdsplads.

Anden videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har
Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Serviceforbundets hjemmeside.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Hvis du vil klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Hvis vi modtager ansøgninger om ikke-medlemmer, slettes ansøgningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle personoplysninger i op til fem år ud over den overenskomstperiode år, hvor vi har modtaget din ansøgning.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Åbningstid: I dag 9 - 16
Mandag: 9 - 16
Tirsdag: 9 - 16
Onsdag: 9 - 16
Torsdag: 9 - 16
Fredag: 9 - 14
Lørdag: LUKKET
Søndag: LUKKET