Serviceforbundet – Sådan behandler vi personoplysninger

Persondatapolitik - Jobansøger

I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse om, hvordan Serviceforbundet behandler ansøgeres personoplysninger. Hvis du bliver ansat i Serviceforbundet, vil du få information om vores behandling af medarbejdernes personoplysninger (Serviceforbundets privatlivspolitik for medarbejdere).

Serviceforbundet indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos Serviceforbundet, og vi er ansvarlige for behandling af de personoplysninger, vi indsamler og behandler om dig som led i rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Du kan altid kontakte dataansvarlig:

Serviceforbundet

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 31014913

Telefon: 70 150 400

Mail: service@forbundet.dk

Formål og hjemmel
Serviceforbundets behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til formålene vurdering og udvælgelse samt øvrige legitime formål som for eksempel statistik.

Serviceforbundet bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Den juridiske hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger er din ansøgning om ansættelse. Derudover kan der være lovmæssige forpligtelser, Serviceforbundet skal overholde, og som indebærer behandling af ansøgeres oplysninger (for eksempel indhentelse af straffeattest for visse stillinger), ligesom nogle behandlinger er baseret på Serviceforbundets legitime interesser som potentiel arbejdsgiver. Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder for eksempel din deltagelse i personligheds- og færdighedstest, eller hvis vi ønsker at indhente en reference fra en tidligere arbejdsgiver. Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med Serviceforbundets opfyldelse af juridiske forpligtelser eller rettigheder eller til fastlæggelse af retskrav.

Data
Vi behandler oplysninger om dig, som skal bruges til rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Dette kan eksempelvis være:

  • Identifikations- og kontaktoplysninger, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter.
  • Personligheds- og færdighedstests (visse stillinger).
  • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold (særlige stillinger, hvor for eksempel lovgivningen kræver det).
  • Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger om for eksempel helbredsoplysninger.

Modtagere
Serviceforbundet videregiver oplysninger til myndigheder, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen.

Sikkerhed
Serviceforbundet opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Serviceforbundets sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke
I visse tilfælde vil vi bede dig give samtykke, f.eks. til at vi kan indhente skriftlige referencer hos tidligere arbejdsgivere eller til, at vi kan beholde din ansøgning i mere end 3 år.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, så gælder det fra det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage. Det har dermed ikke tilbagevirkende kraft. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Vi opbevarer dem maksimalt i 3 år, fra vi har modtaget dem, hvis du sender en uopfordret ansøgning, og maksimalt i 3 år efter en rekrutteringsproces er afsluttet i forbindelse med et jobopslag.

Vi kan behandle dine oplysninger i længere perioder end beskrevet ovenfor i anonymiseret form, som betyder, at oplysningerne ikke vil kunne henføres til dig.

Dine rettigheder
Du kan som ansøger få oplyst, hvilke personoplysninger, Serviceforbundet behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse, til at få oplysninger berigtiget og til at anmode om sletning inden for lovgivningens rammer.

Henvendelser og klager
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til Serviceforbundets privatlivspolitik for ansøgere, er du velkommen til at henvende dig til os. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Serviceforbundets behandling af dine personoplysninger.