Råd og svar:

APV

Her kan du læse om Arbejdspladsvurdering, som normalt forkortes til APV.

APV skal kortlægge arbejdsmiljøet på din arbejdsplads og forebygge dårligt arbejdsmiljø.

Hvis du har spørgsmål om APV, kan din arbejdsmiljørepræsentant hjælpe. Du kan også få råd og hjælp af Serviceforbundets eksperter, som ved alt om arbejdsmiljøet i din branche

Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om APV

Hvad er APV?

APV betyder arbejdspladsvurdering. Den bliver brugt til at forebygge dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. 

Formålet med en APV er at finde ud af, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive syge, nedslidte eller komme til skade på arbejdet. Hvis du og din arbejdsgiver finder frem til, at der en risiko, er målet at få fjernet risikoen, så din arbejdsplads hele tiden får tilpasset arbejdsmiljøet til de risici, som du oplever i hverdagen. 

Arbejdsmiljøloven fastslår, at din arbejdsplads skal indrettes, så dit helbred ikke bliver udsat for skadelige faktorer. Målet er, at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert.

En APV omfatter hele dit arbejdsmiljø, altså både det fysiske og det psykiske.

En APV er ikke blot en vurdering af dit arbejdsmiljø, men en proces, som består af fem forskellige faser. 

  1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på din arbejdsplads.
  2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne på din arbejdsplads.
  3. Vurdering af det generelle sygefravær på din arbejdsplads, så I kan se på, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der medvirker til sygefraværets niveau.
  4. Opstilling af en handlingsplan til løsning af de arbejdsmiljøproblemer, der er på din arbejdsplads.
  5. Udarbejdelse af retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen i forhold til de arbejdsmiljøproblemer, der på din arbejdsplads.

Der er et krav om, at APV skal være skriftlig, og den skal som minimum indeholde disse 5 elementer. Men ud over det er der ikke krav til, hvordan den skal se ud. I kan altså tilpasse den, som det passer bedst i forhold til de behov og ønsker, der er på din arbejdsplads.

Hvad er det fysiske arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø er indretningen af din arbejdsplads, når det gælder støj, lys, vibrationer, farlige stoffer som kemikalier eller nanopartikler samt maskiner, udstyr og tekniske installationer.

Det fysiske arbejdsmiljø kan være påvirket af vejr og vind eller særlige krav til temperaturer, ventilation eller beskyttelse mod stråling. Det kan også stille krav til din beklædning eller brug af personlige værnemidler som for eksempel sikkerhedshjelm eller åndedrætsværn.

Det er afgørende, at den fysiske arbejdsplads er indrettet, så den passer til det arbejde, som du skal udføre.

Det er vigtigt, at dit fysiske arbejdsmiljø er optimalt, da en forkert indrettet arbejdsplads kan give smerter i muskler og led - eller medføre nedslidning.

Den optimale indretning af din arbejdsplads udvikler sig hele tiden. Derfor er din APV (arbejdspladsvurdering) vigtig, da den hele tiden har som mål at justere dit arbejdsmiljø, så det er tilpasset præcist til dig.

Hvor ofte skal vi lave en APV?

APV er fastsat ud fra et EU-direktiv. Den er lovpligtig, og den skal gennemføres mindst hver tredje år, men også i forbindelse med væsentlige ændringer af dit arbejde. Det er din arbejdsgivers ansvar, at APV bliver gennemført, men din arbejdsmiljøorganisation på din arbejdsplads skal deltage i hele processen.

Hvad betyder APV?

APV betyder arbejdspladsvurdering. Den bliver brugt til at forebygge dårligt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. 

Formålet med en APV er at finde ud af, om der er risiko for, at du og dine kolleger kan blive syge, nedslidte eller komme til skade på arbejdet. Hvis du og din arbejdsgiver finder frem til, at der en risiko, er målet at få fjernet risikoen, så din arbejdsplads hele tiden får tilpasset arbejdsmiljøet til de risici, som du oplever i hverdagen. 

Arbejdsmiljøloven fastslår, at din arbejdsplads skal indrettes, så dit helbred ikke bliver udsat for skadelige faktorer. Målet er, at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert.

En APV omfatter hele dit arbejdsmiljø, altså både det fysiske og det psykiske.

Hvad skal en APV indeholde?

Virksomheden skal sikre, at APV’en indeholder følgende fem elementer:

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø.
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • Vurdering af det generelle sygefravær.
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan.
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Her kan du se den proces en APV skal gennemgå:

APV2009

Hvem skal udfylde APV?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at udfylde en skriftlig APV – og du og dine kolleger skal inddrages i processen.

Hvis der på din arbejdsplads er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsmiljøorganisationen medvirke i hele processen. Det er et krav, at hvis din arbejdsplads har ti eller flere ansatte, så skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. 

Hvis der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation, fordi I højst er 9 ansatte, skal du og dine kolleger alligevel på tilsvarende måde inddrages i processen.

Hvis din arbejdsplads er usikker på, hvordan man udfylder en APV, har Arbejdstilsynet udviklet et Online APV-værktøj, som I fælles kan drage nytte af.

Hvilke arbejdsmiljøproblemer har min branche?

Arbejdstilsynet har udarbejdet en oversigt over typiske arbejdsmiljøproblemer inden for din branche. Ved at kigge på listen kan du og dine kolleger måske identificere lignende problemer på jeres arbejdsplads, som I kan snakke med jeres arbejdsmiljørepræsentant om. Dette kan bruges i arbejdet med APV'en.

Du kan også finde arbejdsmiljøviden på BFA's (Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø) hjemmeside www.bfa-service.dk og www.bfahandel.dk

Se de typiske arbejdsmiljøproblemer i din branche

Hvem skal deltage, når man udarbejder en APV?

Alle ansatte på din arbejdsplads er omfattet af kravet om en APV. 

Det vil sige, at der skal tages stilling til alle de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Skal unge og deltidsmedarbejdere også indgå i en APV?

Ja, alle ansatte på din arbejdsplads er omfattet af kravet om en APV. 

Det vil sige, at der skal tages stilling til alle de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV'en.

Skal APV'en sendes til Arbejdstilsynet?

Nej, arbejdspladsvurderingen er et arbejdsredskab til brug for din arbejdsplads. 

Arbejdspladsvurderingen skal derfor blive på din arbejdsplads og være til rådighed for Arbejdstilsynet, ledelsen, arbejdsledere og alle medarbejdere.

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til APV

Vælg fagforening