Råd og svar:

Godt og dårligt arbejdsmiljø

Hvordan er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har du spørgsmål og brug for gode råd?

Hvis du er medlem af Serviceforbundet, kan du få hjælp og rådgivning om dit arbejdsmiljø i din fagforening.

Serviceforbundet består af 16 selvstændige fagforeninger, som er eksperter i netop din branche, din overenskomst og dit arbejdsmiljø. Landssammenslutningen er din fagforening, hvor du får personlig rådgivning om arbejdsmiljø, og hvis der opstår problemer på din arbejdsplads.

Du kan altid kontakte fagforeningens eksperter, hvis du har brug for hjælp eller et godt råd om dit arbejdsmiljø.

Vi er klar til at hjælpe på telefon 70 150 400 eller service@forbundet.dk


Hvad er arbejdsmiljø?

Når du er ansat på en arbejdsplads, er arbejdsmiljøet centralt for dit velbefindende. Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker dig i forbindelse med dit arbejde. Det vil sige, at det er de vilkår og relationer, som er gældende på dit arbejde.

Arbejdsmiljø er også de initiativer eller strategier, der sættes i gang på din arbejdsplads for at sikre en sund og sikker arbejdsdag. Når din arbejdsgiver sætter ting i gang for at undgå, at du kommer til skade på arbejdspladsen, er det altså også en del af arbejdsmiljøet.

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Det er Lov om arbejdsmiljø, der regulerer arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Denne lov dækker både dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø defineres i loven dels som, at dit arbejde skal planlægges, tilrettelægges og udføres på en måde, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Men det defineres også som, at din arbejdsgiver skal følge anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning. At du trives på dit arbejde, betyder først og fremmest, at du ikke bliver fysisk og psykisk belastet og syg af at gå på arbejde.

Hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø er, hvis du bliver syg - fysisk eller psykisk - af at gå på arbejde. Hvis du begynder at få symptomer, skal du derfor kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som kan kortlægge de problemer, der er på arbejdspladsen.

Det fysiske arbejdsmiljø kan relativt hurtigt kortlægges, da det som regel er meget synligt og konkret, hvor arbejdsmiljøproblemerne er. Det kan f.eks. være for mange tunge løft eller ensidigt gentaget og statisk arbejde.

Det kan derimod være sværere at pege på en direkte årsag til, hvis du oplever, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Årsagerne kan være mange og er ofte komplekse.

Her er der ofte tegn som peger i retning af, at der på din arbejdsplads er et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Tegnene kan være, at der er et øget antal sygemeldinger, dårlig kommunikation mellem de mennesker, der er ansat på din arbejdsplads, konflikter, mobning, stress og en stor medarbejder-udskiftning. Når du inddrager og drøfter dine overvejelser med din arbejdsmiljørepræsentant, kan der ske en mere systematisk kortlægning af problemet i samarbejde med ledelsen, så din arbejdsplads atter opfylder Loven om arbejdsmiljø.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit arbejde; for eksempel om du føler sig tryg og værdsat som medarbejder, og om du har en tilpas mængde arbejdsopgaver. Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer din glæde ved arbejde og opstår blandt andet ved at have gode kollegaer, man trives blandt. Også din ledelse har betydning for din oplevelse af, om du har et godt psykisk arbejdsmiljø. En ledelse der bakker op om dig og dit arbejde, bemærker din tilstedeværelse og anerkender dine indsatser, har stor betydning for din arbejdsglæde. Et godt psykisk arbejde har derfor betydning for din selvopfattelse og dit psykiske velbefindende.


Stress, mobning, chikane, vold, trusler, udelukkelse/eksklusion og dårlig ledelse mm - er det modsatte af et godt psykisk arbejdsmiljø. Du kan læse mere om psykisk arbejdsmiljø på arbejdstilsynets hjemmeside.

Kan jeg måle det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads?

Der er udviklet forskellige spørgeskemaer, som kan anvendes til at måle det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Din tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø - og hvis du er begyndt opleve tegn på dårligt psykisk arbejdsmiljø. Du kan finde oplysninger om, hvordan man kan måle det psykiske arbejdsmiljø på arbejdsmiljøviden.dk.

Hvordan skaber man et godt arbejdsmiljø?

Ledelse er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Ledelse handler bl.a. om at skabe klare rammer for arbejdet og for dig og dine kolleger.

Når der arbejdes på at skabe det gode arbejdsmiljø, fokuseres der ofte på at fjerne det, der påvirker din trivsel og helbred negativt på dit arbejde. Men din arbejdsgiver kan også forbedre arbejdsmiljøet ved at fremme de betingelser på arbejdspladsen, der gør det sjovt for dig og dine kolleger at gå på arbejde; såkaldte positive faktorer. Positivfaktorer kan fx være: videreuddannelse, retfærdighed, kollegiale relationer, anerkendelse, ordentlig information så der skabes tryghed, opbakning fra din arbejdsgiver og involvering af dig og dine kolleger i vigtige beslutninger. Positive faktorerne kan sikre, at du og dine kolleger trives og udvikler jer på arbejdspladsen.

Ligeledes kan de positive faktorer medvirke til, at du får en oplevelse af indflydelse, meningsfuldhed og at du øger din sociale tilknytning til dine kolleger, så dine grundlæggende sociale og psykologiske behov bliver stimuleret. Ud over de positive faktorer er der også andre indsatser, der kan skabe det gode arbejdsmiljø. Det kan være ordentlige arbejdsforhold generelt - så som kantineforhold, ordentlige kontorforhold, årlige arbejdspladsvurderinger (APV) som skal sikre at arbejdsmiljøet er optimalt i forhold til dine arbejdsopgaver mm. Det er din arbejdsmiljørepræsentant, der i samarbejde med din arbejdsgiver har ansvaret for at skabe et godt arbejdsmiljø og lægge en strategi for at udvikle arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Hvor kan jeg læse mere om arbejdsmiljø?

Som medlem af Serviceforbundet vil det være relevant at søge mere viden hos:

Branche Fællesskabet Arbejdsmiljø (BFA). Her vil du kunne finde brancherelevant viden om dit arbejdsmiljø. 

Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor du finder de vigtigste regler inden for arbejdsmiljø for din branche; herunder om tilsyn, lovgivning, APV, temaer, brancher m.m. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har også en del materiale om arbejdsmiljø, og den viden tager udgangspunkt i LO´s vision, som indbefatter, at alle lønmodtagere får et attraktivt, sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem hele deres arbejdsliv. Denne vision arbejder Serviceforbundet for bliver til virkelighed for medlemmerne.

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til et bedre arbejdsmiljø

Vælg fagforening