Råd og svar:

Arbejdstilsynet

Her kan du læse om Arbejdstilsynets arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne og laver regler og vejleder om arbejdsmiljø.

Her kan du se Serviceforbundets eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om Arbejdstilsynet

Hvad er Arbejdstilsynet?

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets arbejde.

Arbejdstilsynets mission er at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det er arbejdspladsernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på arbejdspladserne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages af arbejdspladserne. Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø.

Læs mere om Arbejdstilsynet

Læs mere om arbejdsmiljøloven

Hvordan anmelder man til Arbejdstilsynet?

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke på din arbejdsplads har din arbejdsgiver pligt til at anmelde den til Arbejdstilsynet, hvis du ikke er i stand til at arbejde i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Din arbejdsgiver skal anmelde ske digitalt og senest 9 dage efter din første fraværsdag. Din arbejdsgiver skal eventuelt også anmelde arbejdsulykken til sit forsikringsselskab efter regler i Arbejdsskadeloven. Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at du eventuelt kan få rejst en sag om erstatning.

Mobning og chikane

Hvis du ønsker at anmelde eller klage til Arbejdstilsynet på grund af mobning eller seksuel chikane på din arbejdsplads har Arbejdstilsynet en særlig klageformular.

Du har ret til at være anonym, når du klager til Arbejdstilsynet, og du vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. Det vil sige, at Arbejdstilsynet ikke oplyser arbejdsgiveren eller andre om, at der er klaget, eller hvem der har klaget. Anonymiteten gælder også, hvis arbejdsgiveren henvender sig til Arbejdstilsynet og spørger, om der har været henvendelser fra medarbejdere.

Hvad er Arbejdstilsynets smileyordning? hvad det betyder for din

Arbejdstilsynets smileyordning giver offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med en virksomheds arbejdsmiljø. Der er tre smileyer på arbejdsmiljøområdet:

  • Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. 
  • Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt' (tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen').
  • Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.
  • En kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

*Fra 1. februar 2024 er Arbejdstilsynets smileyordning afskaffet

Læs her hvad det betyder for jer som virksomhed

Smileys

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til arbejdstilsynet.

Vælg fagforening