Råd og svar:

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder regler og vilkår for en funktionærs ansættelse i en virksomhed.

Det er ikke alle, der er omfattet af funktionærloven. Spørg din fagforening, hvilke regler der gælder for dig.

Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om funktionærloven.

Hvad er funktionærloven?

Funktionærloven indeholder regler og vilkår for en funktionærs ansættelse i en virksomhed. Det er blandt andet rettigheder i forhold til opsigelse, opsigelsesvarsler og løn under sygdom. 

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Funktionærloven gælder primært for medarbejdere, der er beskæftiget inden for kontor, handel, lagerekspedition, teknik og med klinisk arbejde.

Desuden følger mange ansættelser Funktionærloven på en række områder. Det vil fremgå af din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. I mange overenskomster opnår du funktionærstatus, ved at Funktionærloven er nævnt.

Hvad er en funktionær?

Det er som hovedregel dine arbejdsopgaver, der bestemmer, om du er funktionær.

Det vil typisk være kontorarbejde, lagerekspedition samt arbejde med køb og salg.

Når du er funktionær, skal din arbejdsgiver overholde de vilkår, der står i Funktionærloven. Det betyder, at du ikke må stilles ringere, men godt kan have bedre vilkår.

Du skal have mindst 8 timers arbejde pr. uge for at være funktionær, og der skal være tale om en tjenestestilling.

Er jeg omfattet af funktionærloven, selv om jeg ikke er funktionær?

Du kan være ansat på funktionærlignende vilkår, selv om du ikke er funktionær. Det vil som regel fremgå af din overenskomst eller ansættelseskontrakt. Det er meget almindeligt på det danske arbejdsmarked.

Der kan for eksempel stå i din ansættelseskontrakt: Alle forhold, der ikke er nævnt i denne kontrakt, følger Funktionærloven. Dermed følger du Funktionærlovens regler på nogle områder og har andre vilkår på andre områder.  

Hvad siger funktionærloven om opsigelsesvarsler?

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver som minimum følge Funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Arbejdsgiveren kan opsige ansættelsesforholdet med nedenstående varsler:

  • Med et varsel på 1 måned inden udgangen af 5 måneder
  • Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder.
  • Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder
  • Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder
    Herefter er varslet 6 måneder.

Såfremt der er aftalt prøvetid i kontrakten, gælder der som udgangspunkt et varsel på 14 dage.

I din overenskomst eller ansættelseskontrakt kan du have opsigelsesvarsler, der stiller dig bedre.

Dit opsigelsesvarsel ifølge funktionærloven er på løbende måned + en måned. I en eventuel prøvetid er dit opsigelsesvarsel, sædvanligvis 14 dage.

Hvis din ansættelseskontrakt indeholder længere opsigelsesvarsler for dig, skal din arbejdsgivers opsigelsesvarsel forlænges tilsvarende. Det skal også stå i din ansættelseskontrakt.

Hvad siger funktionærloven om fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du bliver sagt op efter 12 års uafbrudt ansættelse i samme virksomhed, har du ifølge Funktionærloven krav på en godtgørelse, der svarer til 1 måneds løn.

Bliver du sagt op efter 17 års uafbrudt ansættelse i samme virksomhed, har du ifølge Funktionærloven krav på en godtgørelse, der svarer til 3 måneders løn.

Hvad siger funktionærloven om uberettiget opsigelse eller bortvisning?

Hvis du har arbejdet i virksomheden i mindst 12 måneder og bliver sagt op eller uberettiget bortvist, kan du have ret til en godtgørelse. Det sker, når opsigelsen ikke kan anses for at være saglig.

Tag kontakt til din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du mener, at din afskedigelse er uberettiget.

Hvad siger funktionærloven om overarbejde?

Funktionærloven indeholder ikke regler om overarbejde. Det vil fremgå af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, om du har krav på overarbejdsbetaling og i givet fald hvor meget.

Hvad siger funktionærloven om barsel?

Ifølge Funktionærloven skal du senest 3 måneder før, du forventer at føde dit barn, give din arbejdsgiver besked. Du skal fortælle, hvornår du forventer at begynde på din barselsorlov.

De fleste regler for barselsorlov og løn under barsel findes i Barselsloven. Desuden indeholder overenskomsterne bestemmelser om barsel.

Ifølge funktionærloven har du krav på halv løn fra arbejdsgiver i de 4 uger før og de 14 uger efter fødsel.

Hvad siger funktionærloven om sygdom?

Sygdom er som hovedregel lovligt forfald.

Lovligt forfald indebærer, at du får løn under sygdom.

Er du syg i mere end 14 dage, kan din arbejdsgiver kræve oplysninger om forventet varighed af sygdommen hos din læge eller speciallæge. Denne dokumentation skal arbejdsgiveren betale. Hvis du undlader at give din arbejdsgiver disse oplysninger, har din arbejdsgiver ret til at afskedige dig.

Hvad siger funktionærloven om 120 sygedage?

Hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, kan din arbejdsgiver afskedige dig efter 120 sygedage med løn. Det skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens, du endnu er syg.

Bliver du afskediget på grund af 120-sygedages-reglen, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din fagforening.

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til funktionærloven

Vælg fagforening