Råd og svar:

Konkurs

Hvis din arbejdsplads går konkurs, har du virkelig brug for din fagforening. Det er meget vigtigt, at du kontakter din fagforening med det samme, så du kan få hjælp til de komplicerede regler, og så du kan få de penge, du har krav på.

Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige generelle spørgsmål om konkurs, hvad du skal gøre og har ret til som lønmodtager, og hvordan fagforeningen kan hjælpe.

Hvad betyder det, at min arbejdsgiver går konkurs?

En virksomhed kan gå konkurs, hvis den ikke længere er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, altså at betale regninger og løn. Derfor har virksomheden eller en kreditor indgivet en konkursbegæring til skifteretten. 

Det kan betyde rigtig meget i forhold til din ansættelse, udbetaling af din løn og dine rettigheder som lønmodtager. Derfor skal du med det samme kontakte din fagforening.

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Du skal hurtigst muligt kontakte din fagforening for at få professionel hjælp og vejledning. Der er en række tidsfrister, så I skal straks i gang. 

Din fagforening hjælper med at sikre, at du får din løn og andet, som du er berettiget til, for det sker ikke automatisk.

Fagforeningen kan hjælpe dig med at udfylde nødvendige dokumenter og indgive ansøgninger om lønfordringer eller erstatning hos LG – Lønmodtagernes Garantifond – og i konkursboet. 

Fagforeningen kan også fungere som din repræsentant og forhandle med konkursboet eller andre involverede parter for at sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet.

Hvordan er det bedst at kontakte fagforeningen?

Du bør ringe til din fagforening, så du kan få personlig rådgivning.  

Fagforeningen vil også bede dig om at sende forskellige dokumenter. Det vil være din ansættelseskontrakt, lønsedler, eventuelle vagtplaner, sidste års årsopgørelse og dokumentation for den ferie, du har holdt og den ferie, du har til gode.

Hvad dækker Lønmodtagernes Garantifond (LG) ved konkurs?

Du kan få dækket løn optjent før konkursen. Det samme gælder løn i en opsigelsesperiode. Og så er der feriepenge, eventuel fratrædelsesgodtgørelse og arbejdsmarkedspension, som LG også kan dække.

Læs mere på borger.dk

Skal jeg gå på arbejde, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Du skal blive ved med møde på arbejde, indtil du bliver sendt hjem eller bliver fritstillet. Hvis du ikke gør det, kan du miste alle dine rettigheder. Husk at kontakte din fagforening med det samme, hvis din arbejdsgiver går konkurs, så du kan få hjælp.

Men du skal bare møde på arbejde, ikke udføre arbejde, medmindre der er sikkerhed for, at du får løn for det arbejde, du udfører. Sørg for at tale med din fagforening om dette. 

Når en virksomhed går konkurs, vil en kurator undersøge, om virksomheden kan videreføres af en anden ejer. Kurator er den advokat, som skifteretten har udpeget til at være bestyrer af konkursboet.

Kuratoren skal bede om, at du arbejder videre. Du kan risikere at blive bortvist og miste løn i opsigelsesperioden fra Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvis du ikke følger kurators anvisning om at arbejde.

Hvilke dokumenter skal jeg underskrive, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Du skal ikke underskrive noget, før du har talt med din fagforening. For hvis du først har skrevet under, bliver det sværere for fagforeningen at hjælpe dig.

Skal jeg ansøge om erstatning, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Ja, det kan være nødvendigt at ansøge om erstatning, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Du kan søger forskellige former for erstatning, som Lønmodtagernes Garantifond (LG) eller andre offentlige støtteordninger.

Din fagforening kan guide dig gennem denne proces og hjælpe dig med at udfylde de relevante dokumenter og indgive din ansøgning. 

Fagforeningen vil også sikre, at du har den nødvendige dokumentation og beviser, som styrker din sag.

Kan jeg få udbetalt min resterende løn, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Ja, du har som lønmodtager normalt ret til at få udbetalt din resterende løn, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Dog kan der være forsinkelser eller vanskeligheder med at få udbetalt lønnen. 

Din fagforening kan hjælpe dig med at sikre, at du får den løn, du er berettiget til, og guide dig gennem processen med at indgive en lønfordringsanmeldelse hos konkursboet. 

Fagforeningen vil også følge op på din sag og forhandle med de involverede parter for at sikre, at du modtager din betaling.

Der er et maksimumbeløb på 160.000 kroner efter skat. Feriepenge og evt. fritvalgskonto er ikke med i denne beløbsgrænse. 

Kan jeg miste mit job, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Når en arbejdsgiver går konkurs, kan du miste dit arbejde, medmindre det lykkes at rekonstruere virksomheden. 

Din fagforening kan rådgive dig om dine rettigheder og muligheder for beskæftigelse, herunder eventuelle retningslinjer og genansættelsesaftaler.

Hvad sker der med min ferie, hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Lønmodtagernes Garantifond (LG) betaler feriepenge efter ferielovens regler på samme måde, som de dækker løn og arbejdsmarkedspension.

Du kan se, om din arbejdsgiver har indbetalt feriepenge på feriepengeinfo: 

Se dine optjente feriepenge

Læs mere på borger.dk

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp, hvis du er gået konkurs.

Vælg fagforening