Løn og overenskomst for dit fag

Din fagforening er ekspert i din løn og overenskomst.
Der er dem, der kan svare dig på, hvad du skal have i løn og tillæg.

Find dit fag her, og se hvilken af vores fagforeninger, du hører til.

Filetering:

| Bankbetjentenes Fagforening | Danish Maritime Pilots | Danmarks Kirketjenerforening | Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund | Faglig Puls | Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte | Kriminalforsognsforeningen | Landbrug og Tilsynsfunktionærernes Fagforening | Raffinaderiteknikernes Fagforening | Søfartens LedereUrmagerne og Optikernes Fagforening | Vagt- og Sikkerhedsfunktionærenes Fagforening | Veterinærsygeplejerskerne Fagforening |

Bankbetjentenes Fagforening Bankbetjente v. Arbejdernes Landsbank / Bankbetjent(intern service medarbejder)
Danish Maritime Pilots Deep Sea Pilot 
Grønlandslods
Havnelods
Ice Pilot
Lods
Lods instruktør 
Lodsaspiranter
Lodschef
Marine Advisor
Marine Traffic Coordinator
Vicelodschef
Danmarks Kirketjenerforening Kirkemedarbejder
  Kirketjener
  Servicemedarbejder
Sognehusvært
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Ansigtsbehandler
Assistenter i sol– og fitnesscentre
Barber
Damefrisør
Frisør 
Frisører ansat i den offentlige sektor
Herrefrisør
Kosmetikere
Kosmetologer
Kropsbehandler
Make-up artister
Manicurister
Massør
Negletekniker
Parykmagere
Pedicurister
Serviceassistenter ansat på saloner
Servicedamer ansat på saloner
Servicemedarbejdere ansat på saloner
Spa medarbejder
Stylist
Tatovører
Teaterfrisører
Vippetekniker
Wellness medarbejdere
Faglig Puls Abonnementstegnere
  Administrativ leder
  Aerobic - instruktør
  Aerobicchef
  Afdelingschef
  Afdelingsleder ved TAMU
Afdelingsledere v/AMU
Afspændingspædagoger uddannet på skolen for Holistisk Afspænding
Afspændingspædagoger, uden godkendt uddannelse
Aktivitetskoordinator
Aktivitetsleder
Aktivitetsmedarbejder
Akvariemester
Alkoholrådgiver
Alkoholterapeaut
Alkolog
Ambassadechauffører
Ansatte v/Canal Tours
Arbejds konsulent
Arbejdsleder
Arbejdslederassistent
Assistenttræner
Assurandører
Bademester
Barchef
Beboerkonsulent
Beboerrådgiver
Beregner
Berider
Bestyrer
Besøgsleder
Bevægelsespædagog
Billedbehandler
Billedhugger
Billedkunstner
Billedskærer
Biografleder
Blandemester
Bådfører
Bådmand
Cafebestyrer
Caferileder
Call Center Coach
Campingchef
Campingkonsulent
Campingpladsledere
Centerchef
Centerleder
Chef
Chefmontør
Cheftræner
Coordinator
Danseinstruktør
Deccafunktionærer
Dekorationschef
Dekorationsleder
Demonstratør
Depotbestyrer
Depotleder
Designer
Discjockeys
Disponent
Distributionschef
Distributionsleder
Distriktsleder
Driftkoordinator
Driftleder
Driftsassistent
Driftskonsulent
Dykkere
Ejendomsinspektør
Ejendomskonsulent
Ejendomsleder
Ejendomsmægler
Ejendomsmæglerassistent
Enterpriseleder
Erhvervsdykker
Eurytmikere
Eventassistenter
Eventkoordinatorer
Fitnessinstruktører
Fodboldtrænere
Formænd (pladsformænd)
Forretningsfører
Forstandere v/AMU
Fotograf
Fotografelev
Fotomedarbejder
Fototeknikere
Fritidsundervisere v/AOF
Funktionærer m/tilsynsfunktioner
Fysisk træner
Galoptræner
Garagemester
Geotekniker
Golfinstruktør
Golftrænere
Golftrænerelev
Greenkeeper
Greenkeeperchef
Gårdbestyrere
Halinspektør
Havneassistent
Havnebetjent
Havnefunktionærer v/Københavns Havn
Havnemester
Helseassistenter
Helseinstruktører
Herregårdsjæger
Herregårdsskytter
Hushovmester
Håndboldtræner
Idrætsinstruktører
Idrætskonsulent
Indkøbschef
Inspektører 
Ishockeytræner
Jobkonsulent
Kantineassistenter
Kantinebestyrer
Kantineledere
Kattefangere
Key account manager
Kliniske tandteknikere 
Kursusvejledere v/AMU
Konsulenter (Arbejdsmiljøfondet)
Kosangasbestyrere
Kropsterapeut
Kunstlærer
Kunstmaler
Kunstner
Kunstnerisk konsulent
Kursusleder
Kursusvejleder
Kursusvejledere v/AMU
Kvalitetskontrolant
Kørelærer
Laboratoriemestre
Laboratorietandteknikere 
Landstræner
Lejrchef
Livredder
Lodsmedhjælpere
Lodsvagt
Massageterapeut
Massør
Mensendiekere 
Miljøassistenter
Miljøkonsulent
Misbrugskonsulent
Musikpædagog
Oganisationssekretær
Oldfruer
Områdeleder
Omsorgsmedarbejder ved Kriminalforsorgsforeningen
Overbademestre
Personundersøger ved Kriminalforsorgsforeningen
Procestekniker
Produktchef
Produktionschef
Produktudvikler
Professionel fodboldspiller
Professionel fodboldtræner
Projektleder
Prøveassistenter
Pædagogisk konsulent
Radiofysikassistenter v/Rigshospitalet
Rejseguide
Rejseledere/guider
Rengøringsinspektricer
Rengøringsinspektør
Rengøringsleder
Restaurantchef
Rideinstruktør
Ridelærer
Røntgeningeniør
Salg- og Marketingschef
Servicemedarbejdere i ALKA
Servicemedarbejdere i FALCK
Servicemontør
Serviceportører
Shippingoperatør
Skindsortere
Skytte
Socialfaglig leder
Soldaterhjemsleder
Speditør
Sportsinstruktør
Sportstræner
Sproglærere
Staldmester
Statsansatte fotografer
Svømmelærer
Svømmetræner
Sælger
Talentchef
Talenttræner
Tandtekniker
Tegner
Tennistrænere
Tilsynsfør. v/hjemmeplejen
Tilsynsfør. v/Kriminalforsorgen
Tilsynsførende
Tonemester
Træner
Træningskoordinator
Uddannelseschef
Uddannelseskonsulent
Uddannelseskonsulenter v/AMU
Uddannelsesleder
Vagtleder
Varmemester
Varmemesterassistent
Vicebestyrere v/KUC
Vildtforvalter
Virksomhedskonsulent
Værkfører
Værkstedsassistent
Yogalærer
Økonomaer
Ørepropteknikere
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Bedemand
  Bedemandsassistent
  Bedemandsmedhjælper
  Graver
Kirkegårdsleder
Ledende graver
Kriminalforsognsforeningen Administrativ leder
Assistent (Kriminalforsorgen)
Controller (Kriminalforsorgen)
Driftsleder (tjm. Kriminalforsorgen)
Enhedschef
Enhedsleder 
Faglærer (Kriminalforsorgen)
Forebyggelseskonsulent (Kriminalforsorgen)
Forebyggelseskoordinator
Fuldmægtig (Kriminalforsorgen)
Fængselslærer
Fængselsoverlærer
Institutionschef
Konsulent (Kriminalforsorgen)
Kontorleder (tjm. Kriminalforsorgen)
Kreativ medarbejder (pædagogisk medarbejder)
Ledelseskonsulent
Lærer (Kriminalforsorgen) 
Områdechef
Overassistent (tjm. Kriminalforsorgen)
Pædagog (Kriminalforsorgen)
Pædagogisk assistent (Kriminalforsorgen)
Regnskabsmedarbejder (Kriminalforsorgen)
Resocialiseringskonsulent (Kriminalforsorgen)
Sekretær (Kriminalforsorgen)
Socialfaglig konsulent (Kriminalforsorgen)
Socialpædagog
Socialrådgiver (Kriminalforsorgen)
Souschef
Studievejleder
Tjenestemand (Kriminalforsorgen)
Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder
Uddannelseschef
Uddannelsesleder
Vejleder
Økonomikonsulent
Økonomimedarbejder
Økononom (Kriminalforsorgen)
Landbrug og Tilsynsfunktionærernes Fagforening Agrarøkonomer
Driftsledere
Faglærte landmænd
Fodermestre
Forvaltere
Gårdbestyrere
Kontrolassistenter
Landbrugsteknikere
Landbrugsvikarer
Produktionsassistenter
Svineinseminører
Svinekontrolassistenter
Tilsynsfunktionærer
Tilsynsfunktionærer indenfor Fjerkrækontrol
Tilsynsfunktionærer indenfor Frøkontrol
Tilsynsfunktionærer indenfor Kødkontrol
Tilsynsfunktionærer indenfor Plantetilsyn
Tilsynsfunktionærer indenfor  Sundhedskontrol
Raffinaderiteknikernes Fagforening Arbejdsledere på raffinaderierne
Procesoperatører 
Produktionsteknikere på platforme (off shore)
Produktionsteknikere v/DONG
Raffinaderiteknikere
Teknikere på NORDALIM
Søfartens Ledere Barge Master
Bedstemand
Bådfører
Catering
Crane Operator
Deck Boss
Driller
Drilling Section Leader / Tool Pusher
Faglærer
Fisker
Fiskeskipper
Færgenavigatør
Førstemester
Havneassistent
Havnekaptajn / havnechef / havnefoged
Havnelods
HF Søfart
HR / crewing
HSE / HSEQ / DPA
Ingeniør
Juniormester
Juniorofficer 
Konsulent
Kranfører
Kystskipper
Lektor
Lods
Lodsaspirant
Lodschef
Lodserikontor
Marine Rep
Marine Section Leader / Bargeengineer
Maritim ingeniør
Maskinchef / enemester
Maskinmester
MBA, master eller lignende
Navigationsskoleunderviser
OIM / Platormchef
Operations 
Overstyrmand
Projektleder / Salesmanager
QA / Vetting
Reder / ejer / partner
Roughneck
Roustabout
Sejlende underviser
Seniorlods
Site Manager
Skibsassistent
Skibsassistent (Studerende)
Skibsfører
Skibsfører (Studerende)
Skibsinspektør / surveyer / superintendent
Skibsofficer
Skoleleder
Stillingsbet
STX Søfart
Sætteskipper
Søfartsskoleunderviser
Terminalmanager
Tolder
Tour Pusher / Lead Driller
Tow Master
Ubefaren skibsassistent
VTS operatør
Værfter
Urmagerne og Optikernes Fagforening Butikschef optik
  Chefoptiker
  Kontaktlinseoptiker
  Ledende optometrist
  Micromekaniker
Neurooptometrist
Optikere
Optikerelev
Optometrister
Optometriststuderende
Souschef optik
Svagsynsoptiker
Urmager Assistent
Urmager Elev
Urmagere
Urmagerlærling
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærenes Fagforening Alarmpatruljevagt
  Alarmudrykningspersonale
  Ambassadevagter
  AP vagt
  Billetkontrollører
  Brandvagt
  Butiksdetektiv
  Butikskontrollanter
  Butiksvagt
  Byggepladsvagter
  Centervagt
  Dispatcher
  Dyrepassere
  Eventvagt
  Fast Vagtfunktionær
  Hundepatrulje
  Hundevagt
Kommunale tryghedsvagter
Kontorbetjente
Kontrolcentralpersonale
Kontrolcentralsvagter
Kontrollører
Ministerchauffører
Ministerialbetjente
Museumsvagter
Parkeringskontrollant
Parkeringsvagter
Patruljevagt
Personbeskyttelse
Portnere, centervagter
Portvagt
Radaroperatører
Radarvagter
Radiotelegrafister
Receptionsvagt
Retsbetjente
Runderende Vagtfunktionær
Security - kasinoer
Security Lufthavne
Securitymedarbejder
Servicevagt
Sikkerhedsassistent
Sikkerhedskontrol
Sikkerhedskontrol, luftfart
Sikkerhedsvagter
Sovevognskonduktører
Stationsvagt
Terrænmedarbejdere
Tryghedsskabende vagt
Tryghedsvagter
Ufaglærte vagtbetjente
Vagtassistent
Vagter
Vagtfunktionærer runderende- og fastvagt
Visitationsbetjente
Vægtere
Veterinærsygeplejerskerne Fagforening Aut. Veterinærsygeplejerske (Aut. VSP)
Dyrenes Fagforening
Dyrepassere
Fagveterinærsygeplejerske (Fagvsp)
Hundefrisør
Klinikassistent 
Klinikassistenter ved veterinærbranchen
Klinikmedhjælp
Ledende Veterinærsygeplejerske
Ufaglært klinikassistent
Veterinær-hjælper
Veterinærsygehjælper
Veterinærsygeplejer
Veterinærsygeplejerske elev (VSP elev)
Veterinærsygeplejerske ved dyreparker
Veterinærsygeplejerske ved dyreværnsorganisationer
Veterinærsygeplejerske ved forsøgsdyrs branchen
Veterinærsygeplejerske ved Zoologisk haver
Veterinærsygeplejersker (VSP)