Råd og svar

Hvis jeg bliver sagt op

Der er stor forskel på at få en advarsel, en opsigelse eller en bortvisning fra arbejdsgiver.

Er fyring, opsigelse og afskedigelse det samme?

Ja, alle 3 ord betyder det samme, men en opsigelse kan både foretages af arbejdsgiver og af dig som ansat.

Kan min arbejdsgiver bare opsige mig?

Som udgangspunkt skal der være en saglig grund.

Dokumenterede nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser kan være saglige grunde til at opsige en eller flere medarbejdere. 

Arbejdsgiveren må ikke afskedige på grund af alder, graviditet, handicap, religion, race og køn.

Hvad er en saglig eller usaglige fyring?

Nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser er normalt gyldige grunde til afskedigelser.

Derimod er det usagligt at fyre på grund af alder, køn, etnicitet, graviditet og handicap.

Hvis du mener, at du er blevet sagt op, fordi arbejdsgiveren hellere vil have en anden end dig til at udføre det samme arbejde, så kan det være, at din opsigelse er usaglig begrundet.

Det kan din fagforening hjælpe dig med, og hvis arbejdsgiveren ikke kan give en saglig begrundelse, så kan du have krav på en erstatning, typisk i form af et antal måneders løn.

Kontakt straks din fagforening, hvis du er blevet opsagt. Fagforeningen kan hjælpe med at vurdere, om opsigelsen er saglig, eller om de anbefaler, at du rejser en sag om urimelig opsigelse.

Fagforeningen kan få hjælp af Serviceforbundets jurister. 

Kan jeg blive opsagt, når jeg er gravid eller på barsel?

Hvis der er saglige grunde til afskedigelsen, for eksempel større nedskæringer, kan du godt blive opsagt, når du er gravid. I det tilfælde skal arbejdsgiver dog kunne bevise, at du ikke er fyret på grund af graviditet, men som en del af den generelle nedskæring på arbejdspladsen.

Kan jeg blive opsagt uden at have fået en skriftlig advarsel først?

Det kommer an på årsagen til opsigelsen og på hvordan du er ansat.

Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller fagforening for en vurdering af sagen, hvis du bliver opsagt.

Er det bedre selv at sige op, hvis min arbejdsgiver truer med at fyre mig?

I nogle tilfælde vil det være muligt at indgå en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren. Det kan være godt i forhold til jobsøgningen efterfølgende.

Men husk, at du i sådan en aftale ikke skal stilles ringere, end hvis du var blevet opsagt af arbejdsgiver. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller fagforening for at få rådgivning, inden du selv siger op.  

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver opsiger mig uden gyldig grund?

Er du omfattet af en overenskomst, eller hvis opsigelsen er i strid med lovgivningen/andre vilkår, kan din arbejdsgiver ikke uden videre opsige dig uden gyldig grund.

Der kan være mange begrundelser for at afskedige, blandt andet manglende kompetencer, samarbejdsvanskeligheder eller et højt sygefravær. Arbejdsgiver skal kunne dokumentere den præcise årsag til afskedigelsen. Det er ikke nok at skrive samarbejdsvanskeligheder, for det kan lige så godt være arbejdsgiveren, der er årsag til vanskelighederne.

Kontakt med det samme din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du bliver fyret uden gyldig grund.

Må min arbejdsgiver opsige mig pr. sms?

Ja, det må arbejdsgiver godt, medmindre der står noget andet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Det fremgår af funktionærloven §2, stk. 7, at en opsigelse skal meddeles skriftligt. Det er ikke nærmere præciseret, hvad der ligger i skriftligt. Derfor kan afskedigelser pr. sms eller e-mail være lovlige.

Du bør dog i sådan et tilfælde bede din arbejdsgiver om at give dig en opsigelse på papir eller på e-mail. Så er det nemmere for dig, når du skal bruge opsigelsen som bevis i forhold til a-kasse, jobcenter og andre myndigheder.

Kan min arbejdsgiver opsige mig fra dag til dag?

I din ansættelseskontrakt eller overenskomst står der noget om opsigelsesvarsler. Jo længere tid, du har været ansat, jo længere opsigelsesvarsel vil du normalt have. Og din arbejdsgiver har pligt til at overholde opsigelsesvarslet, medmindre der er tale om en bortvisning.

Skal jeg møde på arbejde, når jeg er opsagt?

Det afhænger af, om din arbejdsgiver vælger at fritstille dig.

I nogle tilfælde vurderer arbejdsgiver, at det er bedre at fritstille dig, fordi du ikke i opsigelsesperioden kan tilføre arbejdspladsen værdi. Det kan også være i forbindelse med en større fyringsrunde, hvor arbejdsgiver mener, at det vil give for meget uro, hvis de opsagte medarbejdere skal møde ind hver dag.

At blive fritstillet betyder, at du får din løn og medarbejdergoder i opsigelsesperioden, men at du ikke kommer på arbejde eller løser dine sædvanlige opgaver. 

Bemærk, at der er faldet dom i juni 2023 om fritstilling. Dommen slår fast, at det er tilladt for arbejdsgiver at stoppe lønnen i fritstillingsperioden, hvis medarbejderen i fritstillingsperioden får nyt job i konkurrerende virksomhed.

Hvis du ikke bliver fritstillet, har du pligt til at møde op og passe dit arbejde.

Du må ikke uden videre blive væk, for det kan få konsekvenser for din ret til løn i opsigelsesperioden.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

 

Kan jeg sygemelde mig, hvis jeg bliver opsagt?

Ja, det kan du godt, hvis du er for syg til at møde op.

Hvis du sygemelder dig i opsigelsesperioden, så kontakt din læge, helst på din første sygedag. Din læge kan afgøre, om du skal være sygemeldt i hele eller dele af opsigelsesperioden.

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation fra din læge på, at du er syg og uarbejdsdygtig.

Kan min arbejdsgiver opsige mig, når jeg er på ferie?

Du kan godt blive opsagt, når du er på ferie, medmindre der står særlige regler i din overenskomst eller ansættelsesaftale.

Dog skal din arbejdsgiver være opmærksom på, at du i din ferie ikke nødvendigvis kan tjekke din mail.  

Hvordan kan fagforeningen hjælpe?

Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller fagforening, så du kan få set på begrundelserne for din opsigelse og vurderet sagligheden.

Din tillidsrepræsentant eller fagforening kan også rådgive dig om, hvordan du selv kan overholde reglerne, så arbejdsgiver ikke kan dokumentere, at du har begået fejl.

Hvis opsigelsen ikke er saglig, eller reglerne for opsigelse ikke er overholdt, kan fagforeningen sammen med dig gøre indsigelse.

Din fagforening vil forsøge at forhandle en kompensation hjem for dig. Det vil typisk være et antal måneders løn ud over dit normale opsigelsesvarsel.

Hvis din sag ikke løses, kan din fagforening eventuelt vælge at køre en sag mod arbejdsgiveren.  

 

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp, hvis du bliver sagt op.

Vælg fagforening