Råd og svar:

straffeattest

Du kan bestille din private straffeattest hos politiet. Når du har hentet din straffeattest, kan du se, hvilke lovovertrædelser, du er registreret for. Her kan du også se, hvor længe de enkelte strafbare forhold vil stå på straffeattesten.

Er der forskellige former for straffeattester?

Ja, der er 2 forskellige straffeattester

  • Privat straffeattest
  • Offentlig straffeattest

Desuden er der børneattester.

Du kan læse mere om de forskellige straffeattester længere nede på siden.

Hvordan ved jeg, at min straffeattest er ren?

Du kan bestille din private straffeattest hos politiet. Bestil privat straffeattest | | Politi

Når du har hentet din straffeattest, kan du se, om du er registreret for lovovertrædelser. Hvis du ikke er registreret for nogle forhold, er din private straffeattest ren.

Hvordan ser en plettet straffeattest ud?

Du kan bestille din private straffeattest hos politiet. Bestil privat straffeattest | | Politi

Når du har hentet din straffeattest, kan du se, hvilke lovovertrædelser, du er registreret for. Her kan du også se, hvor længe de enkelte strafbare forhold vil stå på straffeattesten.

Hvad står der i den private straffeattest?

Den private straffeattest indeholder kun endelige afgørelser i form af domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer.

Afgørelser om overtrædelse af færdselsloven, som for eksempel hastighedsbøder eller spirituskørsel, er ikke med på straffeattesten til privat brug. 

Sager, der ikke er endelig afgjort, er heller ikke med på attesten. Er du derfor kun mistænkt, sigtet eller tiltalt, men ikke dømt, er sagen ikke med på attesten. Frifindende domme optræder heller ikke på straffeattesten.

Hvordan bestiller jeg min private straffeattest?

Du kan bestille en privat straffeattest digitalt hos politiet. Bestil privat straffeattest | | Politi

Du kan se din egen straffeattest og også en andens straffeattest, hvis den person har givet samtykke. 

For private straffeattester er det almindeligt, at arbejdsgiveren beder ansøgeren om selv at fremskaffe attesten.

Hvad koster en privat straffeattest?

Det er gratis at hente din private straffeattest online hos politiet.

Bestil privat straffeattest | | Politi

Hvor længe vil oplysningerne stå i min private straffeattest?

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå i den private straffeattest i 2-5 år. 

Når du henter din private straffeattest, kan du se, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående i attesten.

Hvornår må arbejdsgiveren bede om en straffeattest?

Oplysninger om strafbare forhold er fortrolige. Arbejdsgiveren må derfor kun bede om en privat straffeattest, hvis det er sagligt og nødvendigt. 

Arbejdsgiver må altså ikke bede om en straffeattest, medmindre der er en saglig grund til at bruge oplysningerne i straffeattesten.

Er der særlige regler for unge mellem 15 og 18 år?

Ja, hvis der er tale om overtrædelser begået af unge mellem 15 og 18 år, gælder der særlige regler:

  • Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på straffeattesten, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven eller lovgivningen om euforiserende stoffer. Det gælder dog kun, hvis der er forløbet et år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
  • Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende modtager en afgørelse, der omfatter overtrædelse af straffeloven. Igen er det en forudsætning, at der er forløbet et år fra datoen for den endelige afgørelse.

Hvis du er mellem 15 og 18 år, kan du bestille en privat straffeattest uden dine forældres tilladelse.

Hvad er en offentlig straffeattest?

Der findes også en offentlig straffeattest. I modsætning til den private har du ikke selv adgang til at se de oplysninger, der står i den offentlige straffeattest. 

Skal du ansættes inden for det offentlige, kan arbejdsgiveren indhente en offentlig straffeattest, hvis det er relevant for dit kommende job, og du skriftligt har sagt ja til det. 

En offentlig straffeattest indeholder flere oplysninger end den private straffeattest, og afgørelserne er registreret i længere tid.

Hvor længe vil oplysningerne stå i den offentlige straffeattest?

Domme og andre afgørelser står på den offentlige straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Du kan se mere her

Hvad er en børneattest?

Søger du et job, hvor du får direkte kontakt med børn under 15 år, kan din arbejdsgiver indhente en børneattest.

Børneattesten kan kun indhentes med dit samtykke.

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til din straffeattest.

Vælg fagforening