Råd og svar:

Satser

Hvert år reguleres satserne for forskellige ydelser, blandt andet dagpenge, sygedagpenge, flexydelse og efterløn.

Her kan du se satser for 2023.

Se satser her

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

19.728 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

13.152 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

16.177 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

14.106 kr. pr. måned

Efterløn

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

17.952 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)   

19.728 kr. pr. måned

Sygedagpenge

Højeste sygedagpengebeløb          4.550 kr. pr. uge

Barselsdagpenge

Ved barsel og pasning af syge børn                          4.550 kr. pr. uge

Flexydelse mv.

Flexydelse 100%

236.604 kr. pr. år

Flexydelse 91% 215.304 kr. pr. år
Førtidspension enlige (efter nye regler) 19.738 kr. pr. måned
Førtidspension gift/samlevende (efter nye regler)    16.778 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

15.874 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

19.741 kr. pr. måned

Folkepension

   Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.694 kr. 6.694 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.745 kr. 3.963 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat    14.439 kr. 10.657 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.200 kr. 19.200 kr. til hver
Formuegrænse 95.800 kr.     95.800 til sammen

Kørselsfradrag

 År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2022

2,16 kr. pr. km

1,08 kr. pr. km

2023

2,19 kr. pr. km

1,10 kr. pr. km

Hvis du bor i en yderkommune, så kan du være omfattet af særlige regler om forhøjet kørselsfradrag, så du ikke får nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km. Her kan du læse mere om kørselsfradraget

Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel. 

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,61 kr., og det er en stigning på 6 ører i forhold til 2022. Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2022 til og med 30. april

3,51 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

2022 fra og med 1. maj

3,70 kr. pr. km

2,17 kr. pr. km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til satserne.

Vælg fagforening