Råd og svar:

Seniorpension

Er du nedslidt med højst 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension. Her kan du læse mere om betingelserne for at søge seniorpension.

Her kan du se socialrådgiverens svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvad er seniorpension?

Seniorpension er en ordning, som kan søges af seniorer, som af helbredsmæssige årsager ikke længere kan arbejde. Du skal altså være syg eller nedslidt for at få seniorpension.

Er du nedslidt med højst 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.  

Din fagforening og Serviceforbundets socialrådgiver kan hjælpe dig med at søge.

Betingelserne for at få seniorpension:

  • Du skal have højst 6 år til din folkepensionsalder.
  • Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år.
  • Du skal have nedsat arbejdsevne og vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.
  • Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Du skal ikke gennem arbejdsprøvning eller andre indsatser. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel frisør, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som frisør, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

Du skal vurderes af din egen læge. 

Hvordan søger man seniorpension?

Du søger om seniorpension på borger.dk.

Din ansøgning bliver behandlet af Seniorpension hos ATP. Seniorpension er en central enhed, som behandler og træffer afgørelser i ansøgninger fra hele landet.

Seniorpension samarbejder med din kommune om at indhente oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet og om din arbejdsevne i dit seneste job.

Der må højst gå 6 måneder, fra Seniorpension får din ansøgning, til du få svar. Du har ret til at deltage i behandlingen af din sag ved telefonisk eller skriftlig kontakt.

Din fagforening og Serviceforbundets socialrådgiver kan hjælpe dig med at søge.

Hvor meget kan man få på seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Enlige: 20.370 kroner om måneden (2024)

Gifte og samlevende: 17.315 kroner om måneden (2024)

Fra 1. januar 2023 bliver din partners indtægt ikke modregnet i din seniorpension.

Må man arbejde, når man er på seniorpension?

Du må arbejde op til 15 timer om ugen. 

Du må højst tjene, hvad der svarer til cirka 19.375 kroner om måneden over en 3 måneders periode. (232.500 kroner årligt i 2024).

Indtægt fra dit arbejde indgår ved beregning af din seniorpension.

Hvis du arbejder mere, kan din pension gøres hvilende.

Forsvinder seniorpension?

Regeringen har opgivet planen om at nedlægge seniorpensionen og erstatte den af Arne-Plus. Både seniorpension og reglerne for Tidlig Pension (Arne-pension) fortsætter som hidtil. 

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til seniorpension

Vælg fagforening