Råd og svar:

Omsorgsorlovsdage

Du har ret til 5 dages omsorgsorlov, og arbejdsgiver må ikke forringe dine vilkår, når du kommer tilbage fra orlov. Et EU-direktiv bliver implementeret, så reglerne om ingen forringelse gælder fra 2. august 2023.

Fra 2. august 2023 bliver reglerne for omsorgsorlov yderligere forbedret, fordi dele af EU’s orlovsdirektiv er blevet implementeret i de regler, som giver dig ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage om året.

Se her, hvad der gælder nu og efter 2. august.

Her kan du se socialrådgiverens svar på de mest almindelige spørgsmål

Hvor mange omsorgsdage har jeg ret til?

Du har ret til 5 omsorgsdage om året, altså fra 1. januar til 31. december.

Kan jeg overføre omsorgsdage til året efter?

Nej, hvis du ikke bruger de 5 dage eller kun nogle af dem, så bortfalder de dage, du ikke har brugt i kalenderåret, og du kan ikke overføre dem.

Får jeg løn under omsorgsorloven?

Det kommer an på dine ansættelsesvilkår. Nogle får løn under orlov, andre ikke. Du kan ikke få dagpenge i stedet for løn.

Skal jeg tage omsorgsdagene samlet?

Nej, du kan godt dele orloven op i løbet af året.

Hvad kan jeg bruge omsorgsorloven til?

Du kan bruge orloven til

  • at passe eller hjælpe egne børn
  • forældre
  • ægtefælle eller partner
  • en person, der bor i din husstand

Orloven skal bruges til at passe en alvorligt syg person, der har behov for væsentlig omsorg eller støtte på de dage, hvor du tager omsorgsorlov. Du kan for eksempel ledsage en pårørende til demensudredning eller kræftbehandling.

Skal jeg vise dokumentation, når jeg vil holde omsorgsorlov?

Ja, din arbejdsgiver kan bede om dokumentation fra en læge eller et sygehus, der bekræfter, at den person, som du skal hjælpe, har behov for din hjælp.

Har jeg krav på at vende tilbage til samme job efter endt orlov?

De nye regler, der træder i kraft 2. august 2023, slår fast, at du får en særlig beskyttelse, så du har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke stiller dig ringere. 

Du har også ret til at få del i enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som du ville have været berettiget til under dit fravær. 

Det er desuden muligt at bede arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angiven periode.

Artikler om omsorgsorlov

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til reglerne for omsorgsorlovsdage.

Vælg fagforening