Tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentants rolle på arbejdspladsen er vigtig.

En tillidsrepræsentant vælges til at være medarbejdernes talerør til ledelsen og fagforeningens forlængede arm på arbejdspladsen.

Hvis du har spørgsmål om tillidsrepræsentantens rolle eller overvejer at blive tillidsrepræsentant, kan du få råd og hjælp af fagforeningernes eksperter.

Her kan du se eksperternes svar på de mest almindelige spørgsmål om tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentant

Hvad er en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant repræsenterer kollegerne inden for sin faggruppe. Tillidsrepræsentanten er kollegernes talerør i forhold til ledelsen og bindeled til fagforeningen.

Der kan være flere tillidsrepræsentanter på samme arbejdsplads, hvor hver især repræsenterer sin faggruppe.

Skal der altid være en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen?

Ordningen med tillidsrepræsentanter er en lang og gammel tradition på det danske arbejdsmarked og en del af overenskomstsystemet.

Det er ikke et krav, at der skal være en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, men der er tillidsrepræsentanter på rigtig mange arbejdspladser i Danmark, hvor arbejdsgiverne og fagforeningerne har overenskomst.

Når der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan det skyldes flere ting:

  • Det er en meget lille arbejdsplads
  • Arbejdsgiveren har ingen overenskomst
  • De ansatte eller arbejdsgiveren ønsker ikke at have en tillidsrepræsentant
  • Arbejdsgiveren er ikke omfattet af en overenskomst, der giver ret til valg af tillidsrepræsentant
  • Der er ingen på arbejdspladsen, som vil vælges

Hvorfor er det en god idé at have en tillidsrepræsentant?

Som medarbejdernes talerør overfor ledelsen og fagforeningens forlængede arm har tillidsrepræsentanten en vigtig rolle på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten er selv ansat på arbejdspladsen, kender forholdene og overenskomsten.

Tillidsrepræsentanten er valgt til at repræsentere kollegerne og har derfor en autoritet i forhold til ledelsen.

Har du problemer på jobbet, kan du altid gå til din tillidsrepræsentant. Måske har du brug for et godt råd. Måske skal I tale med ledelsen om det, og så vil din tillidsrepræsentant være en god støtte, så du ikke står alene.

Din tillidsrepræsentant sikrer også, at overenskomsten bliver overholdt. Det betyder, at ledelsen ikke uden videre kan overtræde det, som er aftalt i overenskomsten, for eksempel løn, vagtplaner, overtidsbetaling, opsigelsesvarsler osv.

Ordningen med tillidsrepræsentanter er også med til at skabe fællesskab på arbejdspladsen. I kan stå samlet i forhold til ledelsen i forhold til urimeligheder, eller hvis I ønsker at ændre noget.

Hvem kan vælges som tillidsrepræsentant?

Det er et krav, at du er medlem af den fagforening, der har overenskomsten.

Men reglerne for, hvem der kan vælges til tillidsrepræsentant, afhænger af overenskomsten og er forskellig fra overenskomst til overenskomst.

Et almindeligt krav er, at du skal have været ansat i et bestemt antal måneder, før du kan stille op og vælges til tillidsrepræsentant.

En hovedregel er også, at der skal være et minimumsantal ansatte af overenskomstgruppen på arbejdspladsen for at vælge en tillidsrepræsentant, ofte 5. Disse behøver ikke nødvendigvis at være fysisk på samme arbejdsplads, men kan have forskellige tjenestesteder.  

Hvordan bliver man valgt til tillidsrepræsentant?

Reglerne for, hvordan en tillidsrepræsentant bliver valgt, vil stå i overenskomsten.

På nogle arbejdspladser er der en faglig klub for den faggruppe, du tilhører.

Arbejdsgiver må ikke blande sig i valget, men skal have skriftlig besked om, hvem der er valgt.

Også fagforeningen skal have skriftlig besked om valget. Her er en blanket til dette.

 

Hvor længe er man tillidsrepræsentant?

Tillidsrepræsentanten vælges typisk for 2 år ad gangen. Hvis der er stor utilfredshed blandt kollegerne med tillidsrepræsentanten, kan de indkalde til et møde for at tage stilling til, om der skal vælges en anden.

Hvilken uddannelse får man som tillidsrepræsentant?

Uddannelsen som tillidsrepræsentant består af en grunduddannelse og tværfaglige kurser.

Som tillidsvalgt starter du din uddannelse på Serviceforbundets grunduddannelse.

Grunduddannelsen består af et basismodul, 3 tilvalgsmoduler og et afslutningsmodul. Når du har deltaget i basismodulet, mindst 2 tilvalgsmoduler og afslutningsmodulet, har du gennemført grunduddannelsen. Se alle modulerne og ansøg om optagelse her:

Her kan du se alle kurser i grunduddannelse for tillidsvalgte

Når du har gennemført grunduddannelsen, kan du deltage i op til 3 tværfaglige kurser om året i FIU-regi. Variationen mellem kurserne er stor, og der er mange at vælge imellem. Se alle de tværfaglige kurser, og ansøg her:

Her kan du se tværfaglige FIU-kurser for tillidsvalgte

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant har mange forskellige opgaver, både i forhold til kolleger, i forhold til arbejdsgiveren og i forhold til regler, aftaler og overenskomster.

Det kan være forhandling og sikring af løn og overenskomst for de kolleger, som tillidsrepræsentanten repræsenterer. Det kan være ønsker til ledelsen om forandringer på arbejdspladsen. Det kan være ved fyring af en kollega. Det kan være som bisidder, hvis en kollega bliver kaldt til samtale med ledelsen. Det kan være ved konflikter. Det kan være ved individuel lønforhandling, lokalaftaler og meget andet.

Skal man have fri til at være tillidsrepræsentant?

Det kommer an på, hvad der står i overenskomsten om tillidsrepræsentanter, som arbejdsgiver og fagforening har indgået. Det kan også stå i en lokalaftale.  

På større arbejdspladser er der ofte aftalt et antal timer, hvor tillidsrepræsentanten kan udføre sine tillidsopgaver.

Får en tillidsrepræsentant løn for tillidshvervsarbejdet?

Tillidshvervet er som udgangspunkt ulønnet, men de timer, som tillidsrepræsentanten bruger til tillidshvervet, bliver dækket som almindelig løn, hvis det er aftalt.

I nogle overenskomster er der et vederlag.  

Kan arbejdsgiver fyre en tillidsrepræsentant?

En tillidsrepræsentant kan godt blive fyret, men der er særlige betingelser, der skal overholdes.

Det kommer også an på, hvad der står i overenskomsten. I nogle overenskomster skal der være ”tvingende årsager” til at opsige en tillidsrepræsentant. Der er desuden også regler om forhandling, inden opsigelsen kan finde sted. Det er svært at sige præcis, hvor meget der skal til, før en afskedigelse er begrundet i ”tvingende årsager”.

Hvis afskedigelsen skyldes, at tillidsrepræsentanten ikke passer sit arbejde, som det skal udføres, eller at der ikke er mere arbejde at udføre, kan tillidsrepræsentanten fyres på samme måde som alle andre.

Skyldes fyringen nedskæringer og besparelser, har tillidsrepræsentanten krav på at blive afskediget som den sidste i sin faggruppe – altså som den sidste blandt ligemænd. I nogle overenskomster vil tillidsrepræsentanten sammen med sin fagforening kunne kræve en økonomisk kompensation for usaglig afskedigelse.

Denne beskyttelse af en tillidsrepræsentant skyldes, at denne kan være mere udsat end kollegerne for arbejdsgiverens kritik. Det er blandt andet tillidsrepræsentantens opgave at fremføre kollegers eventuelle utilfredshed over for ledelsen, og hvis arbejdsgiver ikke bryder sig om det, skal der være en vis beskyttelse af tillidsrepræsentanten.

Repræsenterer tillidsrepræsentanten udelukkende medlemmer af fagforeningen?

Eftersom medlemmerne via deres kontingent til fagforening og eventuel klub betaler for de goder, fagforeningen og tillidsrepræsentanten forhandler hjem samt den individuelle service til et medlem, hjælper tillidsrepræsentanter som regel kun medlemmerne.

Bliv medlem i dag

Meld dig ind i dag og få råd og hjælp til tillidsrepræsentanter.

Vælg fagforening