Satser

Hvert år reguleres satserne for forskellige ydelser, blandt andet dagpenge, sygedagpenge, flexydelse og efterløn. 

Se de nye satser her (2022).

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

19.351 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

12.901 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

15.868 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

13.836 kr. pr. måned

Efterløn

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

17.609 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)   

19.351 kr. pr. måned

Sygedagpenge

Højeste sygedagpengebeløb          4.465 kr. pr. uge

Barselsdagpenge

Ved barsel og pasning af syge børn                          4.465 kr. pr. uge

Flexydelse mv.

Flexydelse 100%

232.176 kr. pr. år

Flexydelse 91% 211.284 kr. pr. år
Førtidspension enlige (efter nye regler) 232.320 kr. pr. år
Førtidspension gift/samlevende (efter nye regler)    197.484 kr. pr. år

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

15.570 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

19.363 kr. pr. måned

Folkepension

   Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.547 kr. 6.547 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.472 kr. 3.800 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat    14.019 kr. 10.347 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 18.600 kr. 18.600 kr. til hver
Formuegrænse 93.000 kr.     93.000 til sammen

Kørselsfradrag

Mellem 25-120 km 

1,98 kroner pr. kilometer

Over 120 km 

0,99 kroner pr. kilometer – dog 1,98 kroner i yderkommuner