27. jul. 2015

Serviceforbundet vinder principiel sag: Voldsramt medlem får erstatning

Serviceforbundet har vundet en principiel sag i Østre Landsret for et medlem, som over en årrække har været udsat for flere voldelige udfald, og i dag intet håb har om at vende tilbage til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Serviceforbundet vinder principiel sag: Voldsramt medlem får erstatning

Den vundne sag betyder, at Erstatningsnævnet nu skal i gang med at realitetsbehandle og udmåle erstatningskravet, ligesom nævnet skal betale samtlige sagsomkostninger.

Medlemmet har været udsat for voldelige overfald, første gang som buschauffør i 2002 og senere som vagtfunktionær under værditransport i 2008 og 2009. Medlemmet har været under behandling i det psykiatriske system i flere år, og har fået diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Han er ikke længere i stand til at påtage sig et job på normale vilkår.

Arbejdsmiljøansvarlig i VSL, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, Poul Alexandersen, var den første, der bistod medlemmet. Det var både i forbindelse med behandlingen af arbejdsskadesagen, som blev anerkendt og udløste erstatning, og i forbindelse med medlemmets job-ophør og det efterfølgende forløb.

Serviceforbundets socialrådgiver Alan Winther Nielsen fulgte sagen fra dens begyndelse, og anbefalede, at der blev rejst krav om behandling af sagen i Erstatningsnævnet, der behandler erstatningskrav mod staten til ofre for forbrydelser. Sagen omfattede overfaldet fra 2009, som var med maskerede gerningsmænd, der truede medlemmet med pistol mod dennes hoved.

Erstatningsnævnet afviste at behandle sagen med den begrundelse, at medlemmet ikke i tilstrækkelig omfang havde medvirket til politiets opklaring af overfaldet.

Det var Poul Alexandersen og Alan Winther Nielsen uenige i, idet medlemmet havde deltaget i flere afhøringer hos politiet. På Serviceforbundets vegne beslutter de at gå videre med sagen, og advokatfirmaet Martin Haug fører den i byretten, som giver Erstatningsnævnet medhold i afslaget.

Serviceforbundet anker imidlertid sagen til Østre Landsret, hvor advokat Martin Haug også fremlægger sagens juridiske aspekt, og her får Serviceforbundet og medlemmet medhold.

Forbundsformand John Dybart siger i forbindelse med sagen:

-Det er en retfærdig og meget glædelig afgørelse, vort medlem nu er sikret efter afgørelsen i Østre Landsret. Men sagen er også et bevis på, at der skal en fagforening med vidende og ansvarsbevidste medarbejdere til, hvis det rigtige resultat skal opnås. Det er bl.a. det, der udgør forskellen på en seriøs og demokratisk fagforening og en fagforretning.

 

Relaterede nyheder