07. okt. 2020

Må min arbejdsgiver fortælle, hvorfor jeg er blevet sagt op?

Hov, hvad skete der mon lige der? Sådan kan man godt tænke, når en kollega pludselig stopper. Men har dine kolleger krav på at få fortalt af chefen, hvorfor du er sagt op? Se her, hvad arbejdsgiveren må fortælle.

Faglig
Billede til nyheden Må min arbejdsgiver fortælle, hvorfor jeg er blevet sagt op?
Arbejdsgiveren kan informere kollegerne om en afskedigelse på et møde eller på e-mail.

Normalt er det nødvendigt, at arbejdsgiveren informerer kollegerne om, at en medarbejder er fratrådt. Det kan hindre rygtedannelse og uro på arbejdspladsen. 

Men arbejdsgiveren har ikke pligt til at fortælle kollegerne, hvorfor en medarbejder stopper og skal normalt ikke fortælle om årsagen til afskedigelsen.

Information på et møde

Virksomheden kan informere på et møde eller for eksempel sende en e-mail til de nærmeste kolleger eller samtlige ansatte om, at en navngivet medarbejder er blevet afskediget, men ikke hvorfor vedkommende er blevet afskediget. 

- Arbejdsgiverens mulighed for at informere de ansatte om ændringer i virksomhedens organisation anses normalt at veje tungere end hensynet til en medarbejder, der er fratrådt. Der lægges også vægt på, at den pågældendes kolleger efterfølgende ved selvsyn vil kunne konstatere, at den afskedigede ikke længere er ansat. Det er på den baggrund et væsentligt hensyn, at virksomheden har mulighed for at orientere de ansatte om fratrædelsen. Men det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at oplyse om baggrunden for afskedigelsen, forklarer jurist i Serviceforbundet, Marianne Borker. 

Eksempel 1
I en vejledning fra Datatilsynet gives disse 2 eksempler:

En virksomhed sender en e-mail til samtlige 140 ansatte om, at en navngivet medarbejder er blevet afskediget. I mailen orienteres om, at baggrunden for afskedigelsen er, at der er blevet klaget over medarbejderens opførsel til julefrokosten, hvor medarbejderen var involveret i en episode med en kollega og efterfølgende slog en intern vagt.
 
I dette eksempel er det Datatilsynets vurdering, at det vil være relevant at oplyse arbejdskolleger og samarbejdspartnere inden for virksomheden om, at medarbejderen er afskediget. Det vil derimod IKKE være i overensstemmelse med databeskyttelsesloven at oplyse, at den pågældende havde slået en vagt.

Eksempel 2
Et andet eksempel er en arbejdsgiver, som orienterer alle medarbejdere om, at medarbejder er opsagt på grund af uoverensstemmelser om samarbejdet og udnyttelse af arbejdstiden. 

Begrundelsen er slået op på en opslagstavle på arbejdspladsen og rundsendt via e-mail til alle medarbejdere. Arbejdsgiverens begrundelse for at offentliggøre afskedigelsesgrunden er, at arbejdspladsen kort forinden har foretaget en organisationsændring, hvor den blev tilført ekstra medarbejdere til den afdeling, som den nu afskedigede medarbejder var tilknyttet. Arbejdsgiveren finder det derfor nødvendigt at underrette de andre medarbejdere om, at afskedigelsen ikke var begrundet i ansættelse af den nye medarbejder, men i samarbejdsvanskeligheder. 

I dette tilfælde vurderer Datatilsynet, at arbejdsgiveren IKKE er berettiget til at videregive så detaljerede oplysninger om afskedigelsen og indikere, at skylden for opsigelsen ligger hos den afskedigede.

Hvis orienteringen til medarbejderne kun indeholdt oplysning om opsigelsen uden at nævne begrundelsen – men med oplysning om, at afskedigelsen ikke skyldtes ansættelsen af den nye medarbejder - ville videregivelsen kunne være sagligt begrundet i driftsmæssige forhold, herunder i forbindelse med organisationsændringer.

Relaterede nyheder