13. okt. 2020

Fagforeningen skaffede 2 millioner kroner til Claus

Claus Pedersen var slagteriarbejder, men hans håndled kunne ikke holde til det hårde arbejde. I stedet blev han tilsynstekniker og måtte gå væsentligt ned i løn. Nu har han fået 2 millioner kroner i erstatning for tab af erhvervsevne.

Social
Billede til nyheden Fagforeningen skaffede 2 millioner kroner til Claus
Claus Pedersen arbejder nu som tilsynstekniker og har fået erstatning for tab af erhvervsevne.

- Jeg gik i lære, da jeg var 16 år og troede, at jeg skulle være slagter hele mit liv. Men mine håndled kunne ikke holde til arbejdet. Så jeg gik i gang med at uddanne mig til tilsynstekniker, fortæller 32-årige Claus Pedersen.

Claus’ skade bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og anerkendt som en arbejdsskade, men uden godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Begrundelsen fra AES er, at Claus burde kunne arbejde og tjene det samme som inden arbejdsskaden, og at arbejdsskaden ikke har gjort det nødvendigt for Claus at have et job med skånebehov.

Som tilsynstekniker bliver Claus overflyttet fra NNF til Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning under Serviceforbundet. Socialrådgiver i Serviceforbundet Alan Winther får sagen, og han er slet ikke enig i AES afgørelse.

Betydelig lønnedgang
- Det er godt, at arbejdsskaden bliver anerkendt, men det hjælper jo ikke ret meget uden en erstatning for tab af erhvervsevne. Derfor satte jeg i samarbejde med Claus gang i en klagesag i juli 2019, siger Alan Winther.

- Mit argument i forhold til tab af erhvervsevne var, at Claus netop ved at blive i branchen og uddanne sig til tilsynstekniker, ville sikre sit fremtidige arbejdsliv. Det var ikke en langvarig og holdbar løsning at fortsætte med slagteriarbejdet, fordi selv et mindre belastende slagteriarbejde var for hårdt for hans håndled.

- Men eftersom lønnen som tilsynstekniker er væsentlig lavere end den løn, Claus fik som slagteriarbejder, så burde han have en erstatning for tab af erhvervsevne.

Positiv afgørelse et år senere
Ankestyrelsen behandlede klagen over AES’ afgørelse, og et år senere kom et positivt svar. Claus fik medhold og tilkendt en erstatning på 25 procent for tab af erhvervsevne. Det svarer til lidt over 2 millioner kroner. Beløbet er udregnet i forhold til en lønnedgang i de mange år, Claus har tilbage på arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.

- Hele forløbet har i alt varet cirka 3½ år, og det har været hårdt at komme igennem, siger Claus Pedersen.

- Da arbejdsskaden blev anerkendt uden erstatning, var det noget af en mavepuster. Og jeg var også temmelig nervøs, da min sag overgik fra NNF til Serviceforbundet, for hvor landede den så? Men heldigvis tog Alan Winther hånd om sagen og klagede. Og jeg er glad for at have fået så god hjælp i fagforeningen og for at have vundet sagen.

- Min lidelse slipper jeg desværre aldrig af med. Så på trods af, at sagen fik et positivt udfald, så har jeg stadig de daglige gener i mine hænder, som jeg skal leve med, blandt andet sovende fingre. Hvis jeg skal bruge en skruetrækker, negleklipper, piskeris, eller skrive med kuglepen, bliver det slemt, forklarer Claus Pedersen.

Arbejdsskadesager er komplicerede
- Muligheden for at få kørt sin arbejdsskadesag er et af de gode argumenter for at være medlem af en fagforening, mener Alan Winther.

– For det handler ikke kun om, hvad der er ret og rimeligt, men også om regler og fortolkning af reglerne. Og der har fagbevægelsen en række eksperter inden for arbejdsskader.

- Det betyder ikke, at jeg kan vinde alle sager, men hvis du står alene med en arbejdsskade, så er det meget svært at få medhold. Du kan hyre en jurist eller socialrådgiver til at køre sagen, men det er ofte meget dyrt. Desuden er det jo sådan, at uanset hvor meget tid, jeg bruger på sagen, er det gratis for medlemmet. 

7 gode råd til dig, hvis du får en arbejdsskade
Socialrådgiver i Serviceforbundet Alan Winther har følgende 7 gode råd til dig, hvis du får en arbejdsskade eller er kommet ud for en arbejdsulykke:

  1. Kontakt din læge så hurtigt som muligt. Lægens dokumentation er vigtig i det videre forløb. Det er ofte nødvendigt med flere lægebesøg til dokumentation af, hvordan skaden udvikler sig.
  2. Kontakt din tillids- og eller arbejdsmiljørepræsentant med det samme, dels for at få hjælp til at sikre, at arbejdsskaden bliver anmeldt, dels for at sørge for, at der bliver rettet op på sikkerheden på arbejdspladsen, hvis der er behov for det. Hvis du ikke har en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så kontakt din fagforening i stedet.
  3. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskaden til Arbejdstilsynet og din arbejdsgivers forsikringsselskab. Og hvis det er en ulykke, skal det ske inden 9 dage. Lad dig ikke overtale af arbejdsgiveren til at undlade at anmelde. Først, når du har fået en skriftlig bekræftelse fra arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget. Det er derfor ikke godt nok, at din arbejdsgiver mundtligt har sagt til dig, at arbejdsskaden er anmeldt.
  4. Lad din fagforening tjekke anmeldelsen. Hvis din arbejdsskadeanmeldelse ikke er udfyldt korrekt, kan det betyde, at du mister retten til godtgørelse og erstatning.
  5. Overhold alle aftaler, besvarelser, undersøgelser, prøvninger og vurderinger. Det kan være belastende og hårdt, men jo mere du samarbejder, jo større chance har du for at vinde en arbejdsskadesag.
  6. Brug din fagforening, som kan vurdere, om din arbejdsskade er af sådan en art, at der er gode chancer for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og dermed også eventuelt være berettiget til godtgørelse eller erstatning. Jo tidligere, din fagforening kommer ind i sagen, jo bedre er det.
  7. Hav tålmodighed og lad dig ikke slå ud. Desværre er det sådan, at behandlingen af stort set alle arbejdsskadesager tager år.  

Forskel på erstatning for mén og tab af erhvervsevne

En anerkendelse af arbejdsskaden er helt grundlæggende. Derudover er det væsentligt at afgøre, om arbejdsskaden skal udløse en godtgørelse for mén, eller en erstatning for tab af erhvervsevne, eller begge dele.

Godtgørelse for ménMéngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning.

Méngraden tager ikke hensyn til, om du kan arbejde eller har mistet dit job. Det handler kun om dit helbredsmæssige tab og dine daglige begrænsninger. Hvis du for eksempel kommer ud for en ulykke og mister en arm, så vil det være et varigt mén. Og du vil derfor have en eller anden grad af mén (handicap). AES beregner méngraden ud fra en tabel. 

Erstatning for tab af erhvervsevne
Når det vurderes, at du efter afklaring, arbejdsprøvning og eventuelt andet ikke kan tjene det samme som før arbejdsskaden, skal det endelig tab af din erhvervsevne vurderes for at kunne beregne din erstatning.

Inden da kan der være tage om en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.

På borger.dk kan du læse mere om arbejdsskadesager

Du kan også se på AES

Se mere

Relaterede nyheder