10. nov. 2020

En dårlig anmeldelse på de sociale medier kan koste dig jobbet

Pas på med at skrive negativt om din arbejdsplads på forskellige sociale medier. Godt nok har vi ytringsfrihed i Danmark, men din arbejdsplads forventer også, at du er loyal.

Faglig
Billede til nyheden En dårlig anmeldelse på de sociale medier kan koste dig jobbet
Det er nemt at gå til tasterne, når man er vred, men tænk dig om først. Du må ikke være illoyal, påpeger advokaten.
- Reglerne er stort set de samme, uanset om du er privat eller offentligt ansat. Du må ikke være illoyal, og du må ikke skrive nedsættende og injurierende ting på nettet, der miskrediterer din arbejdsplads. Skriver du noget, skal det være rigtigt og sagligt begrundet, siger advokat Jørgen Jacobsen. Han fører sager for fagforeningerne i Serviceforbundet, primært på det private område. 

- På det private område håndhæves princippet om loyalitet endnu hårdere end på det offentlige område, fordi det er virksomhedens mulighed for at tjene penge, der kan blive skadet af negativ omtale. Hvis du for eksempel omtaler ledelsen på din arbejdsplads som inkompetent, så kan din arbejdsgiver opfatte det som en illoyal påstand, og du kan blive fyret. 

Loyalitet gælder også i en opsigelsesperiode og i lukkede fora
Jørgen Jacobsen påpeger, at forpligtelsen til at optræde loyalt over for virksomheden også gælder i en opsigelsesperiode og i lukkede fora på nettet. 

- Du er stadig ansat i hele opsigelsesperioden, når du er fyret eller selv har sagt op. Så det duer ikke at skrive på Facebook, at chefen er dum. For selv om du er fyret, kan du blive bortvist i opsigelsesperioden. Dermed kan du miste penge og få sværere ved at komme i job efterfølgende, siger Jørgen Jacobsen. 

- Det sker, at en gruppe i et lukket forum på nettet deler deres utilfredshed med for eksempel ledelsen på jobbet. Juridisk set er et lukket forum på nettet offentligt. Og der er adskillige eksempler på, at chefen alligevel på en eller anden måde får kendskab til indholdet i dette lukkede forum, og så kan det være fyringsgrund. 

Skriv ikke noget i vrede
Vi bevæger os hjemmevant rundt i den virtuelle verden. Derfor kan vi nemt komme til at skrive noget i vrede på de sociale medier.

- Hvis du stod over for din chef, ville du så virkelig kalde ham inkompetent, en idiot eller andre skældsord. Det skal du tænke over, før du trykker på tasten og offentliggør din tekst. 

- Mit råd er, at du trækker vejret en ekstra gang. Tænk over, om det, du er i gang med at skrive, kan siges ansigt til ansigt med chefen på en ordentlig måde. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så gå til din tillidsrepræsentant eller fagforening, siger Jørgen Jacobsen. 

5 gode råd til, hvad du skal tænke over, når du er på de sociale medier
  1. Husk, at de sociale medier er åbne for alle. Din chef er også på de sociale medier. Så hvis du skriver noget i vrede og fortryder senere, er det for sent. Skriver du i en lukket gruppe, kan din opdatering blive sendt videre eller printet ud. 
  2. Ytringsfrihed giver ikke lov til alt. Som ansat er du omfattet af en loyalitetspligt over for din arbejdsgiver. Så lad være med at lufte dine frustrationer om din arbejdsplads, chefer, kolleger eller andre du har kontakt til på arbejdspladsen, for eksempel kunder og beboere. 
  3. Din arbejdsplads kan have en personalepolitik om omgangstonen. Det omfatter også de sociale medier. Det kan desuden stå direkte i din ansættelseskontrakt, at du har pligt til at være loyal over for din arbejdsplads.
  4. Lægger du billeder ud på de sociale medier af din chef og dine kolleger, så skal de være indforstået med, at du gør det. Det er ikke sikkert, at de bryder sig om at blive vist på slap line fra julefrokosten. 
  5. Hvis du skriver, at du er glad for dit arbejde, så pas på, hvad andre skriver i debatsporet. Din rolle kan nemt blive misforstået, og debatten kan løbe af sporet af andres negative kommentarer.

Hvis du er offentligt ansat

Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner skriver i deres pjece: God adfærd i det offentlige: 
Som offentligt ansat må man godt udtale sig kritisk om forholdene på sin arbejdsplads, hvis forholdene giver grund til det. Men man må ikke udtale sig i en urimelig grov form, og man må ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde.  

Se mere

Hvis du er privatansat

Ofte står der i din ansættelseskontrakt, at du skal være loyal over for arbejdsgiver og arbejdsplads. Det kan også stå i jeres personalepolitik.

Men du har under alle omstændigheder pligt til at være loyal. Det gælder ikke kun, mens du er på arbejde, men også når du har fri. Og det gælder også i din eventuelle opsigelsesperiode, hvis du er blevet sagt op eller selv har sagt op. 

Du bør derfor ikke skrive eller sige noget negativt om din arbejdsplads, chef eller arbejdsopgaver, hverken offentligt, til din familie eller på sociale medier, heller ikke i lukkede grupper på for eksempel Messenger.

Se mere

Relaterede nyheder