27. nov. 2020

Er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade i rygepausen?

Kommer du til skade i rygepausen, kan du være omfattet af Arbejdsskadeloven. Det kommer dog an på, om der er tale om almindelig færden på arbejdet eller et privat ærinde.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Er det en arbejdsskade, hvis du kommer til skade i rygepausen?
Om en rygepause er almindelig færden på arbejdet eller et privat ærinde beror på en konkret vurdering.

Hvordan er du stillet, hvis du kommer til skade i en rygepause? Er der tale om en arbejdsskade, som er omfattet af Arbejdsskadeloven?

Hvis din rygepause hører ind under det, der hedder almindelig færden på arbejdet, så er der tale om en arbejdsskade, som hører ind under Arbejdsskadeloven.

Hvis din rygepause derimod betragtes som privat færden, så er der ikke tale om en arbejdsskade.  

En skade under almindelig færden på arbejdet
Tidligere har rygepauser været en almindelig accepteret del af det at gå på arbejde. Udgangspunktet har derfor været, at færden i forbindelse med rygepauser var en naturlig del af arbejdet.

Du var og er derfor som udgangspunkt omfattet af Arbejdsskadeloven i forbindelse med rygepauser. Med mindre, at din arbejdsgiver for eksempel har indført en rygepolitik, der forbyder rygning på arbejdspladsen. Og det er der flere og flere, der gør.

Som udgangspunkt er din arbejdsgiver ansvarlig for skader, du får på arbejdet. Det betyder, at du også er omfattet af Arbejdsskadeloven under almindelig færden på jobbet.

Nogle eksempler på almindelig færden på arbejdet:

  • Toiletbesøg
  • Opkald til egen læge eller børnehaven i arbejdstiden
  • Færden i et tekøkken eller i kantinen under pauser
  • Træning i arbejdstiden, hvis din arbejdsgiver kræver, du er i god form og stiller faciliteter til rådighed

En skade under private ærinder
Hvis din arbejdsgiver har meldt ud, at rygning er et privat ærinde, som ikke kan finde sted i arbejdstiden, er du som udgangspunkt ikke omfattet af Arbejdsskadeloven, hvis du for eksempel tjekker ud og forlader arbejdspladsen for at ryge.

Nogle sager viser, at der vil være tale om en konkret vurdering.

På 2 forskellige arbejdspladser har man den regel, at man skal tjekke ud, inden man kan forlade arbejdspladsen for at ryge udenfor. På den ene arbejdsplads tjekker man ud ved sin PC, på den anden gør man det ved hegnet, inden man forlader området.

Hvis man falder på trappen eller på vejen hen mod hegnet og kommer til skade, så vil den, der har tjekket ud ved sin PC ikke være omfattet af arbejdsskadeloven, mens den, der endnu ikke har tjekket ud ved hegnet, vil være dækket.

Skader, som sker i forbindelse med private ærinder, er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeloven. Heller ikke, selvom skaden sker på arbejdspladsen og i arbejdstiden.

Eksempler på private ærinder:

  • Lægebesøg i arbejdstiden
  • Massage på arbejdspladsen
  • At man går ud og handler i arbejdstiden

Er man omfattet af Arbejdsskadeloven under en rygepause?

Svaret er, at det er man i nogle tilfælde, men ikke i alle.

Man er omfattet, hvis rygepausen er almindelig færden i arbejdstiden.

Man er ikke omfattet, hvis rygepausen er privat færden.

I princippet er det således, at en arbejdsgivers retningslinjer og politikker kan være afgørende for, om medarbejderne er omfattet af Arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade i forbindelse med en rygepause.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside

Se mere

Relaterede nyheder