13. jan. 2021

Langtidssyge ender på sulteløn

Bliver du langtidssygemeldt, kan du ende på ressourceforløbsydelse. Og det er en sulteløn, siger socialrådgiver i Serviceforbundet.

Social
Billede til nyheden Langtidssyge ender på sulteløn
Hvis du ikke længere kan få sygedagpenge, kan du havne på ressourceforløbsydelse

Hvis du bliver langtidssygemeldt, får du sygedagpenge i de første 22 uger.

Derefter kan dagpengeperioden forlænges, men kun under særlige forhold. Dagpengeperioden kan forlænges, hvis en af disse betingelser bliver opfyldt:

  • du er rask nok til at få testet din arbejdsevne
  • din læge kan informere kommunen om, at du kan raskmeldes en bestemt dato inden for 134 uger
  • du venter på at få afklaret fleksjob, førtidspension eller selvforsørgelse
  • du har en livstruende sygdom, en arbejdsskadesag eller er ved at søge førtidspension.

Hvis du ikke længere kan få sygedagpenge, vil du havne på ressourceforløbsydelse, som p.t er på 11.698 kr. om måneden for ikke-forsørgere.

Det er en indtægt, det kan være svært at leve af, hvis man har været vant til en fuld indkomst eller har været på dagpenge.

Kan ramme medlemmer hårdt
Serviceforbundets socialrådgiver, Torben Krüger, ser ressourceforløbsydelsen som meget problematisk for medlemmer af fagforeningerne i Serviceforbundet, hvis de en dag ikke længere kan få sygedagpenge:

- Vores medlemmer er voksne mennesker, der gennem livet har klaret sig selv og betalt til fællesskabet. Når de så forsat er syge og sygedagpengene ikke længere kan forlænges, så tilbydes de en sats, der svarer til kontanthjælpslovens satser.

En 55-årig ejendomsfunktionær uden børn under 18 år vil skulle leve for en ressourceforløbsydelse. Det betyder, at der kun er en meget få penge tilbage, når alt er betalt. Og ingen mennesker bliver mere raske af at få pengesorger! Det er helt urimeligt at behandle vores medlemmer på denne måde, siger Torben Krüger.

Torben Krüger venter, at dette er noget, der kan ramme alle langtidssyge – især dem med rygsygdomme, psykiske lidelser, stress, depression og lignende.

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

19.728 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

13.152 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

16.177 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

14.106 kr. pr. måned

Efterløn

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

17.952 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)   

19.728 kr. pr. måned

Sygedagpenge

Højeste sygedagpengebeløb          4.550 kr. pr. uge

Barselsdagpenge

Ved barsel og pasning af syge børn                          4.550 kr. pr. uge

Flexydelse mv.

Flexydelse 100%

236.604 kr. pr. år

Flexydelse 91% 215.304 kr. pr. år
Førtidspension enlige (efter nye regler) 19.738 kr. pr. måned
Førtidspension gift/samlevende (efter nye regler)    16.778 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

15.874 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

19.741 kr. pr. måned

Folkepension

   Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.694 kr. 6.694 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.745 kr. 3.963 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat    14.439 kr. 10.657 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.200 kr. 19.200 kr. til hver
Formuegrænse 95.800 kr.     95.800 til sammen

Kørselsfradrag

 År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2022

2,16 kr. pr. km

1,08 kr. pr. km

2023

2,19 kr. pr. km

1,10 kr. pr. km

Hvis du bor i en yderkommune, så kan du være omfattet af særlige regler om forhøjet kørselsfradrag, så du ikke får nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km. Her kan du læse mere om kørselsfradraget

Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel. 

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,61 kr., og det er en stigning på 6 ører i forhold til 2022. Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2022 til og med 30. april

3,51 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

2022 fra og med 1. maj

3,70 kr. pr. km

2,17 kr. pr. km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

Relaterede nyheder