20. jun. 2022

Hvad er min ret, hvis jeg bliver syg i min ferie?

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver syg før eller under min ferie? Og hvad sker der med min ferie, hvis jeg stopper på jobbet? Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på her.

Faglig
Billede til nyheden Hvad er min ret, hvis jeg bliver syg i min ferie?
Forhåbentlig bliver du ikke syg i din ferie og kan nyde den fuldt ud. Foto: Shutterstock

Ferietiden nærmer sig, og nogle er allerede startet på en dejlig sommerferie. Andre kan se frem til, at ferien snart skal begynde. Her får du nogle af de overordnede ferieregler.

Bemærk, at der kan være forskelle i din overenskomst alt efter, om du er offentligt eller privatansat, om du er månedslønnet, timelønnet eller 14-dages lønnet.

Hvis jeg bliver syg, før min ferie starter

Bliver du syg, før din ferie starter, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter.

Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg bliver syg under min ferie
Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom, for de 5 dages karenstid starter først den dag, din arbejdsgiver får besked.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg ikke kan holde min ferie
Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført 4 ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med for eksempel egen sygdom og barselsorlov.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Kan min arbejdsgiver kalde mig på arbejde i min ferie?
Ferieloven giver ikke mulighed for at afbryde ferie, der allerede er startet. Så din arbejdsgiver kan ikke kalde dig på arbejde i din ferie. Hvis det sker, så kontakt din fagforening.

Kan min arbejdsgiver flytte min aftalte ferie?
Nej, som udgangspunkt kan den ferie, du og din arbejdsgiver har aftalt, ikke flyttes, med mindre I begge ønsker det.

Dog kan arbejdsgiveren ændre en planlagt ferie, hvis uforudsete driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring.

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg stopper på jobbet?
Når du fratræder din stilling, uanset om du selv siger op, eller er blevet sagt op, skal din arbejdsgiver beregne og udbetale dig feriegodtgørelse, som er 12,5 procent af din ferieberettigede løn.

Men bemærk, at hvis du bliver fyret og fritstillet i en periode, er den ferie, du endnu ikke har holdt, som udgangspunkt en del af din fritstilling. Det betragtes dermed som afholdt i den periode, du er fritstillet.

Hvad er reglerne for den 5. ferieuge?
Efter Ferieloven har du ret til minimum 5 ugers ferie pr. ferieår.

Hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge, uanset årsag, kan du aftale med din arbejdsgiver, at ferien overføres til næste ferieår, eller at ferien udbetales. En aftale om ferieoverførsel skal indgås senest 30. september i efterfølgende ferieår.

EU har bestemt, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at medarbejderne holder mindst 4 ugers ferie. Du mister retten til øvrige ikke-afholdte feriedage – altså hvis du har holdt mindre end 4 ugers ferie i løbet af ferieåret. Det er for at motivere alle lønmodtagere til at holde ferie. Reglerne er derfor også skruet sådan sammen, at din arbejdsgiver skal indbetale evt. ubrugte feriepenge, der skyldes for lidt afholdt ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond senest den 5. november.

Udbetaling af den 5. ferieuge, hvilket beløb skal der udbetales?
Der findes ingen præcise anvisninger i Ferieloven, feriebekendtgørelse eller ferievejledning om, hvordan beløbet beregnes, når den 5. ferieuge skal udbetales til en medarbejder, der normalt får løn under ferie.

De fleste arbejdsgivere vælger at opgøre beløbet som i ophørssituationen og beregner 12,5 procent for ugen. Beløbet kan også beregnes som 4,8 procent af månedslønnen pr. dag, eller der kan tages udgangspunkt i månedslønnen og beregnes en dagløn, som kommer til udbetaling.

Din arbejdsgiver må oplyse, hvordan denne udregner udbetalingen af den 5. ferieuge.

Den nye ferielov

Efter den nye ferielov optjener du ferien i samme år, som den afholdes. Det kaldes ”samtidighedsferie”. Fordi ferien skal bruges i samme ferieår, som den optjenes, er den periode, ferien skal bruges inden for (”afviklingsåret”), forlænget med 4 måneder.

Det betyder, at ferieåret 2021/2022 er de 12 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med den 31. august 2022.

Ferieafholdelsesperioden 2021/2022 er så de 16 måneder, der startede den 1. september 2021 og løber til og med 31. december 2022.

På samme måde vil ferieåret 2022/2023 løbe fra 1. september 2022 til og med den 31. august 2023 og ferieafholdelsesperioden 2022/2023 være de 16 måneder, der starter den 1. september 2022 og løber til og med 31. december 2023.

Se mere

Her er lovgivningen om ferie

Se mere

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder.

Hvornår skal min ferie holdes?

Hele din ferie optjenes over 12 måneder - fra 1. september til 31. august året efter. 

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder - løbende fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Hvad er reglerne for varsling af ferie?

Din arbejdsgiver skal varsle din hovedferie med mindst 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har krav på at holde 3 ugers sammenhændende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til kræve, at mindst 4 uger placeres inden for optjeningsårets 12 måneder, altså mellem 1. september og 31. august.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov har du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Kan jeg få overflyttet min ferie til næste ferieår?

Ferieloven giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferie du har optjent ud over 20 dage, kan overføres til det næste ferieår (1. september til 31. august). Det er en mulighed, men ikke noget du har ret til.

Bliver du og din arbejdsgiver enige om, at du kan overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale om det.

Der kan være særlige regler i overenskomsten. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan få overført din ferie.

Kan jeg bliver fyret, når jeg holder ferie?

Du kan godt blive opsagt, selvom du holder ferie.

Din arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har modtaget din opsigelse, selvom du er bortrejst på ferie.

Vi anbefaler altid, at du kontakter fagforeningen, hvis du bliver opsagt. Telefon 70 15 04 00. 

OBS: Er du ansat under frisør- og wellnessoverenskomsterne og de tilhørende tiltrædelsesoverenskomster, kan du ikke opsiges i din ferie.

Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?

Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt.

Du kan blandt andet få dine feriepenge udbetalt, hvis:

  • du har været syg,
  • du har været på barsels- eller adoptionsorlov,
  • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven,
  • du bliver selvstændig,
  • du har været værnepligtig eller tjeneste i forsvaret,
  • du har været udsendt for forsvaret eller humanitære opgaver.

Hvis du ønsker at få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie, anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om dine muligheder.

Hvor meget skal jeg have i feriepenge?

Du skal have 12,5% af din løn i feriepenge fra din arbejdsgiver.

På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har optjent

Har jeg ret til ferie med løn?

Mange medlemmer har ferie med løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du får feriepenge eller ferie med løn.

Hvis du har ferie med løn, får du din almindelige løn, når du holder ferie.

Du har samtidig ret til et ferietillæg på 1% eller mere af din løn. Du skal senest have dit ferietillæg udbetalt, når din ferie begynder.

Hvornår skal jeg holde min hovedferie?

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk.  Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 10 dage i træk. De sidste 5 dage kan du holde efter 30. september.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal holde din ferie, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie. Arbejdsgiveren skal dog varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie.

Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

Hovedferien skal varsles 3 måneder i forvejen. Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september.

Resten af ferien skal varsles 1 måned i forvejen. Restferien kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at holde mindst 5 dage i træk. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at dagene holdes enkeltvis.

Min arbejdsplads holder ferielukket, hvad betyder det for mig?

Holder din arbejdsplads ferielukket i sommerferien, skal du varsles 3 måneder før.

Holder din arbejdsgiver ferielukket uden for hovedferien, skal du varsles en måned før. Det gælder for eksempel ved lukning mellem jul og nytår.

Skal jeg have mine feriepenge udbetalt, når jeg stopper på mit arbejde?

Hvis du stopper på dit arbejde, skal din arbejdsgiver indsætte din feriegodtgørelse på 12,5% ind på din FerieKonto. Dette gælder uanset, om du hidtil har fået løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Må jeg rejse, når jeg er sygemeldt?

Der er begrænsede muligheder for at holde ferie, når du er sygemeldt.

Hvis du vil holde ferie, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Når din ferie er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Snak med din sagsbehandler i kommunen, om du kan holde ferie, mens du er syg.

Hvad hvis jeg bliver syg før min ferie?

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvad hvis jeg bliver syg under min ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Relaterede nyheder