13. jan. 2021

Langtidssyge ender på sulteløn

Bliver du langtidssygemeldt, kan du ende på ressourceforløbsydelse. Og det er en sulteløn, siger socialrådgiver i Serviceforbundet.

Social
Billede til nyheden Langtidssyge ender på sulteløn
Hvis du ikke længere kan få sygedagpenge, kan du havne på ressourceforløbsydelse

Hvis du bliver langtidssygemeldt, får du sygedagpenge i de første 22 uger.

Derefter kan dagpengeperioden forlænges, men kun under særlige forhold. Dagpengeperioden kan forlænges, hvis en af disse betingelser bliver opfyldt:

  • du er rask nok til at få testet din arbejdsevne
  • din læge kan informere kommunen om, at du kan raskmeldes en bestemt dato inden for 134 uger
  • du venter på at få afklaret fleksjob, førtidspension eller selvforsørgelse
  • du har en livstruende sygdom, en arbejdsskadesag eller er ved at søge førtidspension.

Hvis du ikke længere kan få sygedagpenge, vil du havne på ressourceforløbsydelse, som p.t er på 11.698 kr. om måneden for ikke-forsørgere.

Det er en indtægt, det kan være svært at leve af, hvis man har været vant til en fuld indkomst eller har været på dagpenge.

Kan ramme medlemmer hårdt
Serviceforbundets socialrådgiver, Torben Krüger, ser ressourceforløbsydelsen som meget problematisk for medlemmer af fagforeningerne i Serviceforbundet, hvis de en dag ikke længere kan få sygedagpenge:

- Vores medlemmer er voksne mennesker, der gennem livet har klaret sig selv og betalt til fællesskabet. Når de så forsat er syge og sygedagpengene ikke længere kan forlænges, så tilbydes de en sats, der svarer til kontanthjælpslovens satser.

En 55-årig ejendomsfunktionær uden børn under 18 år vil skulle leve for en ressourceforløbsydelse. Det betyder, at der kun er en meget få penge tilbage, når alt er betalt. Og ingen mennesker bliver mere raske af at få pengesorger! Det er helt urimeligt at behandle vores medlemmer på denne måde, siger Torben Krüger.

Torben Krüger venter, at dette er noget, der kan ramme alle langtidssyge – især dem med rygsygdomme, psykiske lidelser, stress, depression og lignende.

Dagpengesatser

Fuldtidsforsikret

20.359 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

13.573 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

16.694 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

14.557 kr. pr. måned

Efterløn

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

18.527 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)   

20.359 kr. pr. måned

Sygedagpenge

Højeste sygedagpengebeløb          4.695 kr. pr. uge

Barselsdagpenge

Ved barsel og pasning af syge børn                          4.695 kr. pr. uge

Flexydelse mv.

Flexydelse 100%

244.140 kr. pr. år

Flexydelse 91% 222.168 kr. pr. år
Førtidspension og seniorpension enlige (efter nye regler) 20.370 kr. pr. måned
Førtidspension og seniorpension gift/samlevende (efter nye regler)    17.315 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

16.382 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

20.373 kr. pr. måned

Tidlig Pension (Arne-Pension) gift/samlevende

14.456 kr. pr. måned

Tidlig Pension (Arne-Pension) enlige

14.456 kr. pr. måned

Folkepension

   Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.928 kr. 6.928 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 8.016 kr. 4.102 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat    14.944 kr. 11.030 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 19.900 kr. 19.900 kr. til hver
Formuegrænse 99.200 kr.     99.200 til sammen

Kørselsfradrag

 År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2023

2,19 kr. pr. km

1,10 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

2024

2,23 kr. pr. km 

1,12 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

Her kan du læse mere om kørselsfradraget

Skattefri befordringsgodtgørelse
Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel. 

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,62 kr.

Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År 

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

2024

3,79 kr. pr. km

2,23 kr. pr. km

Relaterede nyheder