15. mar. 2021

Efter sygemelding – hvornår bliver du anset for at være helt raskmeldt?

En afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at man kan først anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang.

Social
Billede til nyheden Efter sygemelding – hvornår bliver du anset for at være helt raskmeldt?
I stedet for at løbe panden mod en mur kan du kontakte din fagforening og få hjælp.

Serviceforbundet har vundet en sag i Ankestyrelsen. Den viser, at en kommune ikke uden videre kan raskmelde en person til at arbejde på almindelige vilkår og dermed fjerne sygedagpengene.

- Det er en vigtig afgørelse, siger Serviceforbundets socialrådgiver, Torben Krüger. – For jeg oplever ofte, at kommunerne presser på for at raskmelde medlemmer, der ikke kan klare at arbejde på de samme almindelige vilkår, som de gjorde, før de blev syge.

Sygemeldt og i praktik

Medlemmet havde være sygemeldt længe og var på sygedagpenge på grund af eftervirkninger fra en kraftig hjernerystelse. Hun kom via Jobcentret i praktik og øgede gradvist timetallet til 19½ time om ugen.

Herefter mente kommunens sagsbehandler, at medlemmet derved havde bevist, at hun nu kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og hun skulle raskmeldes til det ordinære arbejdsmarked pr. 6. december 2020.

Sagsbehandleren mente ud fra sagens samlede oplysninger, at medlemmet kunne stå fuld til rådighed for et ordinært arbejde. Dermed var hun ikke mere berettiget til sygedagpenge.

Medlemmet søgte hjælp hos socialrådgiveren

Medlemmet henvendte sig til sin fagforening under Serviceforbundet, og socialrådgiver Torben Krüger ankede kommunens afgørelse.

- Mit argument var, at medlemmet ikke med kun 19,5 timer om ugen havde bevist, at hun kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hun var fortsat syg og kunne kun arbejde i et begrænset omfang i forhold til hendes tidligere arbejdsevne.

- Sagen kom i Ankestyrelsen, og efter overraskende kort tid afgjorde Ankestyrelsen sagen til medlemmets fordel. Dermed har medlemmet fortsat ret til sygedagpenge for de timer, hun ikke kunne arbejde, siger socialrådgiveren.

Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen skriver blandt andet i afgørelsen, at ”man kan først anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden skal dermed foretages i forhold til det timeantal, som medlemmet blev sygemeldt fra.”

”På baggrund af en helhedsvurdering af sagens samlede oplysninger er der ikke grundlag for, at medlemmet kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår. Vi vurderer dermed, at medlemmet fortsat er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand efter den 6. december 2020.” Ankestyrelsen omgør derfor kommunens afgørelse.

Henvend dig, hvis du er ude for noget lignende

- Afgørelser i sådanne sager i altid individuelle i forhold til den enkelte sag. Men Ankestyrelsen sender her et tydeligt signal om, at en kommune ikke uden videre kan raskmelde en person til at arbejde på almindelige vilkår og dermed fjerne sygedagpengene.

- Vi hjælper naturligvis alle medlemmer med lignende sager. Så hvis du ikke mener, at kommunen ikke bør raskmelde dig og fjerne din ret til sygedagpenge, skal du kontakte din fagforening, siger Torben Krüger.

Relaterede nyheder