24. aug. 2021

Serviceforbundets forbundsformand John Nielsen er valgt som formand for 100.000 servicearbejdere i Norden.

Faglig
Billede til nyheden Serviceforbundets forbundsformand John Nielsen er valgt som formand for 100.000 servicearbejdere i Norden.
Forbundsformand John Nielsen fra Serviceforbundet er nu også formand for SUN. Foto: Søren Zeuth

Den 18.-19. august 2021 var der kongres i SUN, Service- och tjänstebranschens Union i Norden. På grund af corona foregik kongressen digitalt med deltagere fra Finland, Norge, Sverige og Danmark.

På kongressen blev Serviceforbundets formand John Nielsen valgt som formand for de næste 4 år.

Formandskabet går på skift mellem landene, og Danmark overtager formandsposten fra Finland, hvor Jaana Ylitalo har været formand de sidste 4 år.

SUN Kongres træffer historisk beslutning

En vedtægtsændring betyder, at landene nu i højere grad kan støtte hinanden ved faglige konflikter.

”Det er en vigtig beslutning om at forsvare den nordiske model,” siger forbundsformand John Nielsen.

Kongressen vedtog også en forretningsplan for den kommende kongresperiode, som blandt andet betyder, at SUN vil arbejde med platformsmedarbejdere, atypiske ansættelser, udvikling af nordisk samarbejde og opfølgning af EU-politik og især mindstelønsdiskussionerne.

”Platformsarbejde, atypiske ansættelser og EU-mindsteløn er også temaer, som vi er meget optaget af i Serviceforbundet,” siger forbundsformand John Nielsen. ”Når Serviceforbundet holder kongres til oktober, vil det også være vigtige emner, som vi kommer til at drøfte.”

 

Om SUN

Servicebranchen indenfor norden, SUN blev grundlagt i 1945 som en fælles organisation for nordiske forbund, der organiserer arbejdere i ejendomsservice, forsikring, bankvæsen, rengøring og vagtbranchen i den private, kommunale og statslige sektor.

11 forbund er med i SUN med tilsammen ca. 100.000 medlemmer.

Forbundene kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Færøerne.
Fra Danmark er 3F og Serviceforbundet medlemmer.

SUN har til opgave at fremme solidaritet mellem medlemsforbundene og koordinere støtte til de medlemsforbund, der går ud i en lovlig strejke. Indenfor SUN indsamler vi oplysninger og erfaringer om faglige aktiviteter fra forbundene i de skandinaviske lande.

Se mere

Relaterede nyheder