07. dec. 2021

Mister jeg min juleferie, hvis jeg bliver syg?

Efterår og vinter er traditionelt årstid for virusinfektioner. Hvis du bliver syg før eller under din ferie, mister du den så? Og hvordan er det, hvis du i øvrigt er forhindret i at holde ferie?

Faglig
Billede til nyheden Mister jeg min juleferie, hvis jeg bliver syg?
Du bliver nok ikke syg i julen, men det kan jo ske.

Forhåbentlig kan du holde den ferie, du har aftalt med din arbejdsgiver, men der sker af og til noget, som betyder, at du ikke kan holde ferie som aftalt. Her får du et overblik:

Hvis jeg bliver syg, før min ferie starter?

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg bliver syg under min ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke få erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom, også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis jeg får en feriehindring?

Hvis du af særlige årsager ikke har mulighed for at holde din ferie, er du feriehindret. Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført 4 ugers ferie.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Tvangsindlæggelse
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • Fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af nærtstående syge eller døende.
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Hvis du havde en feriehindring, der vedrørte perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie blevet ført over til afholdelse efter den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021.

Ferie på helligdage og fridøgn

Du kan ikke holde ferie på et fridøgn, på helligdage eller på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie.

Fridøgn: Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Helligdage: Du kan ikke holde ferie på helligdage i Danmark, medmindre du skulle have været på arbejde på dagen. Helligdagene er:

 • nytårsdag (den 1. januar)
 • skærtorsdag
 • langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • store bededag (er dog afskaffet som helligdag fra 2024)
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag.

Vær opmærksom på, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage i Danmark.

Hvis du normalt arbejder på søndage eller helligdage, og du har ret til erstatningsfridage, kan du ikke holde ferie på dine erstatningsfridage.

Relaterede nyheder