21. maj 2024

Snart ferie: 4 ting, du skal vide, inden du går på ferie

Nu kan du forhåbentlig snart nyde en velfortjent ferie. Men hvad er reglerne, hvis du bliver syg før eller under din ferie, hvis din arbejdsgiver kalder dig på arbejde i din ferie, eller hvis din arbejdsgiver vil flytte din ferie?

Faglig
Billede til nyheden Snart ferie: 4 ting, du skal vide, inden du går på ferie
Din arbejdsgiver skal ikke kalde dig på arbejde i din ferie. Foto: Shutterstock

Hvad har du krav på, hvis du bliver syg før din ferie?

Hvis du bliver syg, før din planlagte ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Sygdom op til og ind over ferien er en feriehindring, og du kan holde ferie på et andet tidspunkt efter aftale med din arbejdsgiver.

Du skal sygemelde dig på normal vis og følge virksomhedens retningslinjer. Du begynder derfor slet ikke på din ferie og kan vælge at møde på arbejde, hvis du bliver rask, inden den planlagte ferie skulle være stoppet. Du kan altså vælge at holde hele ferien på et andet tidspunkt.

Du kan også vælge at holde resten af ferien, når du er blevet rask og udskyde de dage, hvor du var syg, til et senere tidspunkt.

Hvis din arbejdsgiver giver dig mulighed for det, kan du også øge ferien med de dage, du mistede i starten.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejde, eller om du vil holde resten af din ferie.

Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, så er det arbejdsgiveren, der skal betale for den.

Hvad har du krav på, hvis du bliver syg under din ferie?

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du kan dog ikke få erstattet de første 5 sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom på 1. sygedag. Du må ikke vente til 5 dage inde i din sygdom, da karenstiden først starter på det tidspunkt, hvor du giver din arbejdsgiver besked.

Din arbejdsgiver kan bede om lægelig dokumentation for din sygdom – også for de første 5 sygedage, som du ikke får erstatningsferie for. Lægeerklæringen skal du selv betale.

Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejde, eller om du vil holde resten af din ferie.

Kan min arbejdsgiver kalde mig på arbejde i min ferie?

I Ferieloven er der ikke mulighed for at afbryde ferie, der allerede er påbegyndt. Så din arbejdsgiver skal ikke kalde dig på arbejde i din ferie.

Hvis det sker, så kontakt din fagforening.

Kan min arbejdsgiver flytte min aftalte ferie?

Nej, som udgangspunkt kan den ferie, du og din arbejdsgiver har aftalt, ikke flyttes, med mindre I begge ønsker det.

Dog kan arbejdsgiveren ændre en planlagt ferie, hvis uforudsete driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring.

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk. Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 2 uger i træk. Den sidste uge kan du holde efter 30. september.

Relaterede nyheder