01. jul. 2022

Nye regler: Arbejdsulykker skal afmeldes inden 14 dage

1. juli 2022 træder nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Arbejdsulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Nye regler: Arbejdsulykker skal afmeldes inden 14 dage
Nu har arbejdsgiver pligt til at anmelde en arbejdsulykke inden for 14 dage.

Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

14 dages frist ved fravær på grund af arbejdsulykken
Alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag over den dag, hvor du kom til skade.

Arbejdsulykker uden fravær
Hvis arbejdsulykken ikke giver anledning til fravær, skal arbejdsgiveren fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden vil give et varigt mén, erhvervsevnetab eller der er udsigt til udgifter til medicin og behandling.

Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Hvis arbejdsgiveren ikke anmelder
Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder arbejdsulykken, kan du og fagforeningen fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for 1 år.

Fra 3 til 1 regelsæt
Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til 3 forskellige kriterier og 3 forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker.

Fremover vil der være 1 regelsæt, og det hilser socialrådgiver Alan Winther fra Serviceforbundet velkommen:

”Det er godt, at der nu kommer ens regler, som gør det nemmere for arbejdsgiverne at anmelde arbejdsulykker. Forhåbentligt vil de give flere anmeldelser, fordi arbejdsulykker er underrapporteret i dag,” siger socialrådgiver Alan Winther.

 

 

Relaterede nyheder