02. dec. 2022

Kørselsfradraget stiger næste år

Skatterådet skønner, at benzinpriserne og udgifterne ved at holde bil vil stige yderligere næste år. Derfor hæves satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2023.

Skat
Billede til nyheden Kørselsfradraget stiger næste år
Fradraget er ikke afhængigt af dit transportmiddel.

Omkring 1,2 million danskere bor så langt væk fra deres job, at de får fradrag for transport til og fra arbejdet.

Kørselsfradraget, som også kaldes befordringsfradraget, er det fradrag, du kan få, hvis du kører mere end 24 km til og fra arbejdet. Og fradraget gives uanset dit transportmiddel, så hvis du for eksempel cykler eller bruger offentlig transport, er du også berettiget til fradraget.

Kørselsfradraget gives for de dage, du rent faktisk transporterer dig til og fra arbejdet. Så hvis du nogle dage arbejder hjemmefra, tæller de dage ikke med.

Husk at rette i din forskudsopgørelse, hvis du forventer at køre mere eller mindre næste år mellem hjem og arbejde.

Her er satserne for kørselsdraget

 År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km
2023 2,19 kr. pr. km 1,10 kr. pr. km

Hvis du bor i en yderkommune, så kan du være omfattet af særlige regler om forhøjet kørselsfradrag, så du ikke får nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Her kan du læse mere om kørselsfradraget 

Skattefri befordringsgodtgørelse
Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel.

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,61 kr., og det er en stigning på 6 ører i forhold til 2022.

Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

År  For de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2022 til og med 30. april 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 fra og med 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km

Sådan beregnes kørselsfradraget

Fradraget beregnes ud fra din faktiske rute.

Det er alene afstanden mellem din officielle adresse (folkeregisteradresse) til dit job, der er afgørende. Du kan også få kørselsfradrag, hvis du kører sammen med en anden person, også selvom du ikke selv har nogle udgifter til transporten.

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra jobbet og ikke den kortest mulige rute. Hvis du kører en hurtigere rute, som er lidt flere kilometer end den korteste vej, så er det din faktiske rute, du skal bruge, når du skal beregne dit fradrag.

Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl, for eksempel i sommerhus eller hos familie eller venner, skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kolleger eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Hvornår har jeg ret til kørselsfradrag?

Hvis du har mere end 24 kilometer til og fra jobbet, kan du trække kørsel fra i skat.

Hvordan beregnes fradraget?

Fradraget beregnes ud fra din faktiske rute.

Det er alene afstanden mellem din officielle adresse (folkeregisteradresse) til dit job, der er afgørende. Du kan også få kørselsfradrag, hvis du kører sammen med en anden person, også selvom du ikke selv har nogle udgifter til transporten.

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra jobbet og ikke den kortest mulige rute. Hvis du kører en hurtigere rute, som er lidt flere kilometer end den korteste vej, så er det din faktiske rute, du skal bruge, når du skal beregne dit fradrag.

Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl, for eksempel i sommerhus eller hos familie eller venner, skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

Jeg arbejder på flere arbejdspladser - hvordan beregner jeg så fradraget?

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Kører du til flere arbejdspladser på samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis du kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

I kørselsberegneren på skat.dk uden login i TastSelv kan du angive afstanden fra hjem til arbejdsplads samt antal arbejdsdage med transport, hvorefter fradraget beregnes. Løsningen er god til at få et hurtigt overblik over befordringsfradraget, men i forhold til en ”smart” måde at se og udregne afstanden fra hjem til forskellige arbejdspladser henviser Skat til for eksempel Krak eller Google Maps.

Derimod udregner kørselsberegneren efter login i TastSelv automatisk afstanden fra hjem til arbejdsplads, når du har indtastet adresserne i systemet. Systemet viser også en rutebeskrivelse, som man kender det fra for eksempel Krak eller Google Maps, dog ikke på kort, men ved vejbetegnelser.

Er der et maxbeløbet for fradraget?

Der er ikke et maxbeløb for kørselsfradraget, oplyser SKAT. Men hvis du indberetter kørsel over meget lange afstande, er der skærpede krav til, at du kan dokumentere dit kørselsfradrag.

Hvornår har jeg ikke ret til kørselsfradrag?

Du kan IKKE få kørselsfradrag, hvis:

  • din arbejdsgiver betaler transporten
  • du har fri bil til rådighed (firmabil)
  • du kører til og fra dit studie, da SU tæller ikke som løn
  • du kører til og fra et ulønnet praktikophold

Her er satserne for kørselsfradrag i 2023 og 2024

 År

Sats for kørsel ml. 25-120 km

Sats for kørsel over 120 km

2023

2,19 kr. pr. km

1,10 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

2024

2,23 kr. pr. km

1,12 kr. pr. km (2,23 kr. i yderkommuner)

Her kan du læse mere om kørselsfradraget

Skattefri befordringsgodtgørelse
Skattefri befordringsgodtgørelse er noget andet end kørselsfradraget. Det kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil eller et andet transportmiddel. 

Hvis du kører erhvervsmæssig på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul, er satsen næste år 0,62 kr.

Her er satserne for befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil.

År 

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

2024

3,79 kr. pr. km

2,23 kr. pr. km

Relaterede nyheder