12. jan. 2023

Overenskomstforhandlingerne på det private område er i gang – hvad sker hvornår?

I 2023 skal 600.000 privatansatte have ny overenskomst. Bliv klogere på, hvad der forhandles om, og hvad der sker hvornår.

OK23
Billede til nyheden Overenskomstforhandlingerne på det private område er i gang – hvad sker hvornår?
OK23, som overenskomstforhandlingerne kaldes i år, er skudt i gang for 600.000 privatansatte.

I 2023 skal 600.000 privatansatte have ny overenskomst. Bliv klogere på, hvad der forhandles om, og hvad der sker hvornår.

Dansk Industri (DI) og CO-industri tog den 4. januar hul på forhandlingerne indenfor de toneangivende overenskomster på industriens område: Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Resultatet heraf omtales ofte som ’gennembrudsforliget’ på mindstelønsområdet.

Et andet område, der også kan betegnes som et gennembrudsforlig, er på normallønsområdet, som forhandles af DI og 3F-transportgruppen. Normalløn betyder, at lønsatserne er centralt aftalt og lagt fast i overenskomsten, i modsætning til mindsteløn, hvor der aftales en mindsteløn, der skal suppleres med lokale årlige lønforhandlinger ude i virksomhederne.

Vanskelige forhandlinger
Der er lagt op til spændende og ikke mindst vanskelige forhandlinger i skyggen af en tårnhøj inflation, reallønsfald, krig i Ukraine og jokeren omkring fjernelsen af store bededag. Men lykkes det forhandlerne at nå et overenskomstresultat, vil dette sandsynligvis være på plads medio marts. Resultatet skal så til urafstemning blandt medlemmerne.

Lykkes det ikke at nå et resultat, eller stemmer medlemmerne nej ved urafstemningen, er næste skridt en storkonflikt, hvor store dele af arbejdsmarkedet sættes i stå. Det hører dog til sjældenhederne, og sidst, vi havde en storkonflikt, var således i 1998.

Siger medlemmerne ja til resultatet, træder de nye overenskomster i kraft, og der ånder igen fred og ro på arbejdsmarkedet i de år, de nye overenskomster gælder.

I grafikken herunder kan du se, hvordan forhandlingerne er forløbet ved de seneste 4 overenskomstfornyelser.

Relaterede nyheder