17. apr. 2023

Hvordan ser en ren straffeattest ud, og hvordan får jeg fat i min straffeattest?

Når du søger nyt job, kan din arbejdsgiver bede om at få oplysninger om eventuelle strafbare forhold, hvis der er en saglig grund til at bede om en straffeattest i forhold til det arbejde, du skal varetage. Læs mere om, hvad det betyder.

Faglig
Billede til nyheden Hvordan ser en ren straffeattest ud, og hvordan får jeg fat i min straffeattest?
En arbejdsgiver må kun bede om din straffeattest, hvis du kommer i betragtning til stillingen. Foto: Shutterstock

Når du søger et job inden for det private område, kan det være relevant for arbejdsgiveren at indhente oplysninger om dine eventuelle strafbare forhold.

En arbejdsgiver må kun bede om eller indhente oplysninger om dine eventuelle strafbare forhold, hvis der er en saglig grund til at bede om en straffeattest i forhold til den stilling, som du søger. Det må også kun ske, hvis det er realistisk, at du kan komme i betragtning til stillingen.

I hver enkelt ansættelsessituation er det en konkret vurdering, om arbejdsgiveren har ret til at indhente en straffeattest på dig som ansøger.

En arbejdsgiver må ikke skrive i et jobopslag, at jobansøgere skal vedlægge en privat straffeattest til deres ansøgning. Det gælder selvom, der er tale om en betroet stilling, hvor det er afgørende, at der ansættes en person med ren straffeattest.

I stedet for er arbejdsgiveren nødt til kun at bede om straffeattester fra de ansøgere, som for alvor er med i opløbet om stillingen.

Privat straffeattest
Den straffeattest, der her er tale om, kaldes en privat straffeattest. Der findes også en offentlig straffeattest. Den kan du læse om længere nede i artiklen.

Du skal som udgangspunkt selv indhente en privat straffeattest. Når du afleverer den til arbejdsgiveren, giver du samtidig tilladelse til, at arbejdsgiveren må se den.

Arbejdsgiveren kan også indhente din straffeattest, men kun hvis du giver udtrykkeligt samtykke.

Straffeattest

Dette kan stå en i privat straffeattest
En privat straffeattest indeholder oplysninger om overtrædelse af:

  • Straffeloven – domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår.
  • Lov om euforiserende stoffer – domme og tiltalefrafald med vilkår.
  • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning – domme og tiltalefrafald med vilkår.

Den private straffeattest indeholder kun endelige afgørelser i form af domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven og lov om euforiserende stoffer.

Afgørelser om overtrædelse af færdselsloven, som for eksempel hastighedsbøder eller spirituskørsel, er ikke med på straffeattesten til privat brug. Sager, der ikke er endelig afgjort, er heller ikke med på attesten. Er du derfor kun mistænkt, sigtet eller tiltalt, men ikke dømt, er sagen ikke med på attesten. Frifindende domme optræder heller ikke på straffeattesten.

Hvor længe vil oplysningerne stå i den private straffeattest?
De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå i den private straffeattest i 2-5 år.

I den private straffeattest er angivet, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående i attesten.

Sådan bestiller du en privat straffeattest
Du selv eller arbejdsgiveren bestiller attesten hos politiet. Den er gratis og skal bestilles digitalt. Du skal bruge MitID for at bestille den.

Straffeattesten bliver normalt sendt til din E-Boks i løbet af et par timer. Er din straffeattest ikke ren, kan det dog vare et par hverdage, før du får den.

Du kan bestille en privat straffeattest her

Offentlig straffeattest
Der findes også en offentlig straffeattest. I modsætning til den private har du ikke selv adgang til at se de oplysninger, der står i den offentlige straffeattest.

Skal du ansættes inden for det offentlige, kan arbejdsgiveren indhente en offentlig straffeattest, hvis du siger ja til det.

Ud over, at du ikke selv kan se oplysningerne i den offentlige straffeattest, så adskiller den sig også på andre punkter fra den private straffeattest:

  • En offentlig straffeattest indeholder flere oplysninger end den private straffeattest, og afgørelserne er registreret i længere tid.
  • Attesten kan blandt andet udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Straffeattesten kan dog kun udleveres, hvis du skriftligt har givet samtykke til det.
  • Domme og andre afgørelser står på den offentlige straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse.

Børneattest
Søger du et job, hvor du får direkte kontakt med børn under 15 år, kan din arbejdsgiver indhente en børneattest.

I børneattestloven står der i flere bekendtgørelse, hvilke stillinger der er tale om, men det er blandt andet ansatte i daginstitutioner, på skoler, hospitalers børneafdelinger og i kulturinstitutioner. Det er også ansatte, der kan komme direkte i kontakt med børn, for eksempel kommunalt ansatte gartnere, der kommer ud i daginstitutioner.

Børneattesten kan kun indhentes med dit samtykke.

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Relaterede nyheder