20. sep. 2023

Sådan er reglerne, hvis du bliver opsagt

Fyring, opsigelse og afskedigelse. Kært barn har mange navne. Men det dækker over det samme. Få reglerne her.

Faglig
Billede til nyheden Sådan er reglerne, hvis du bliver opsagt
Der skal som udgangspunkt være en saglig grund til en fyring. Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du er blevet afskediget. Foto: Shutterstock

Din arbejdsgiver kan ikke uden videre opsige dig. Som udgangspunkt skal der være en saglig grund.

Dokumenterede nedskæringer, omlægninger, omstruktureringer og almindelige besparelser kan være saglige grunde til at opsige en eller flere medarbejdere. 

Din arbejdsgiver må ikke afskedige på grund af alder, graviditet, handicap, religion, race og køn. 

Derimod må din arbejdsgiver gerne afskedige dig, mens du er gravid eller på barsel, hvis der er saglige grunde til afskedigelsen, for eksempel større nedskæringer. I det tilfælde skal arbejdsgiver dog kunne bevise, at du ikke er fyret på grund af graviditet eller barsel, men som en del af den generelle nedskæring på arbejdspladsen. 

I nogle tilfælde følger opsigelsen efter en skriftlig advarsel. Men du kan som hovedregel godt bliver fyret uden at have fået en skriftlig advarsel. Det kommer an på årsagen til opsigelsen og på, hvordan du er ansat.

Din tillidsrepræsentant eller fagforening kan vurdere sagen, hvis du bliver opsagt.

Der skal altid være en gyldig grund til opsigelsen
Er du omfattet af en overenskomst, eller hvis opsigelsen er i strid med lovgivningen eller andre vilkår, kan din arbejdsgiver ikke uden videre opsige dig uden gyldig grund.

Der kan være mange begrundelser for at afskedige, blandt andet manglende kompetencer, samarbejdsvanskeligheder eller et højt sygefravær. Arbejdsgiver skal kunne dokumentere den præcise årsag til afskedigelsen. Det er ikke nok at skrive samarbejdsvanskeligheder, for det kan lige så godt være arbejdsgiveren, der er årsag til vanskelighederne. 

Kontakt med det samme din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du bliver fyret uden gyldig grund. 

Er det bedre selv at sige op, hvis min arbejdsgiver truer med at fyre mig?
I nogle tilfælde vil det være muligt at indgå en fratrædelsesaftale med arbejdsgiveren. Det kan være godt i forhold til jobsøgningen efterfølgende.

Men husk, at du i sådan en aftale ikke skal stilles ringere, end hvis du var blevet opsagt af arbejdsgiver. Kontakt altid din tillidsrepræsentant eller fagforening for at få rådgivning, inden du selv siger op. 

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver opsiger mig uden gyldig grund?
Du skal kontakte din fagforening med det samme, så du kan få kvalificeret hjælp. Du skal ikke begynde at diskutere med arbejdsgiver, for så kommer du måske til at sige noget, du senere fortryder.

Din fagforening vil se på grundlaget for opsigelsen og vurdere, om arbejdsgivers begrundelse af usaglig.  

Må min arbejdsgiver opsige mig pr. sms?
Ja, det må arbejdsgiver godt, medmindre der står noget andet i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

Det fremgår af funktionærloven §2, stk. 7, at en opsigelse skal meddeles skriftligt. Det er ikke nærmere præciseret, hvad der ligger i skriftligt. Derfor kan afskedigelser pr. sms eller e-mail være lovlige.

Du bør dog i sådan et tilfælde bede din arbejdsgiver om at give dig en opsigelse på papir eller på e-mail. Så er det nemmere for dig, når du skal bruge opsigelsen som bevis i forhold til a-kasse, jobcenter og andre myndigheder.

Husk, at du har et opsigelsesvarsel. Det står i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Hovedreglen er, at jo længere du har været ansat, jo længere er dit opsigelsesvarsel. 

Som udgangspunkt skal du møde på arbejde efter opsigelsen
I nogle tilfælde vurderer arbejdsgiver, at det er bedre at fritstille dig, fordi du ikke i opsigelsesperioden kan tilføre arbejdspladsen værdi. Det kan også være i forbindelse med en større fyringsrunde, hvor arbejdsgiver mener, at det vil give for meget uro, hvis de opsagte medarbejdere skal møde ind hver dag.

At blive fritstillet betyder, at du får din løn og medarbejdergoder i opsigelsesperioden, men at du ikke kommer på arbejde eller løser dine sædvanlige opgaver. 

Hvis du ikke bliver fritstillet, har du pligt til at møde op og passe dit arbejde. 

Du må ikke uden videre blive væk, for det kan få konsekvenser for din ret til løn i opsigelsesperioden. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du er i tvivl om dine rettigheder. 

Kan jeg sygemelde mig, hvis jeg bliver opsagt?
Ja, det kan du godt, hvis du er for syg til at møde op.

Hvis du sygemelder dig i opsigelsesperioden, så kontakt din læge, helst på din første sygedag. Din læge kan afgøre, om du skal være sygemeldt i hele eller dele af opsigelsesperioden. 

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation fra din læge på, at du er syg og uarbejdsdygtig. 

Kan min arbejdsgiver opsige mig, når jeg er på ferie?
Du kan godt blive opsagt, når du er på ferie, medmindre der står særlige regler i din overenskomst eller ansættelsesaftale.

Dog skal din arbejdsgiver være opmærksom på, at du i din ferie ikke nødvendigvis kan tjekke din mail. 

Hvordan kan fagforeningen hjælpe?
Kontakt straks din tillidsrepræsentant eller fagforening, så du kan få set på begrundelserne for din opsigelse og vurderet sagligheden.

Din tillidsrepræsentant eller fagforening kan også rådgive dig om, hvordan du selv kan overholde reglerne, så arbejdsgiver ikke kan dokumentere, at du har begået fejl. 

Hvis opsigelsen ikke er saglig, eller reglerne for opsigelse ikke er overholdt, kan fagforeningen sammen med dig gøre indsigelse. 

Din fagforening vil forsøge at forhandle en kompensation hjem for dig. Det vil typisk være et antal måneders løn ud over dit normale opsigelsesvarsel.

Hvis din sag ikke løses, kan din fagforening eventuelt vælge at køre en sag mod arbejdsgiveren. 

Læs mere om opsigelse under Råd & Svar

Relaterede nyheder