01. dec. 2023

Lederne Søfart vælger Serviceforbundet

Lederne Søfart forlader Ledernes Hovedorganisation og bliver en selvstændig fagforening i Serviceforbundet.

Forbundet
Billede til nyheden Lederne Søfart vælger Serviceforbundet
1. februar starter samarbejdet mellem Serviceforbundet og Lederne Søfart

Det betyder, at Lederne Søfart fra 1. februar 2024 bliver en del af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Lederne Søfart er fagforeningen for specialister, kaptajner og andre ledere i det maritime Danmark.

”Vi forladerne Lederne, fordi vi der ikke havde mulighed for at være den bedst mulige fagforening for vores medlemmer. Blandt andet oplever vi, at medlemskabet er en hindring for selv at kunne vælge at konflikte for bedre vilkår for de medlemmer, som er omfattet af en overenskomst,” siger direktør hos Lederne Søfart Helle Andsbjerg. ”Vi bliver igen en selvstændig fagforening og tager vores gamle navn tilbage: Søfartens Ledere.”

Ved igen at være en selvstændig fagforening har Søfartens Ledere mulighed for at arbejde målrettet mod at forbedre medlemmernes arbejdsforhold nationalt og internationalt, hvad enten det skal ske ved forhandling, politisk interessevaretagelse, faglige voldgifter eller konflikt om nødvendigt.

”Man kan sige, at vi genopstår og bliver stærkere end nogensinde. Vi bliver igen Danmarks nummer 1-talerør for ledere i søfarten og vil i endnu højere grad samarbejde med interessenter på området, herunder andre forbund, organisationer og politikere,” fremhæver direktør hos Lederne Søfart Helle Andsbjerg. ”Søfartens ledere har aftaler, overenskomster, kontakter og viden, som giver en klar identitet og interessevaretagelse, der gør alle medlemmer stærkere.”

Efter grundig research har Søfartens Ledere valgt at samarbejde med Serviceforbundet og dermed også blive en del af FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det betyder, at fagforeningen kommer til at stå fagligt stærkere, når den bliver en del af den største faglige hovedorganisation.

Serviceforbundet styrker Søfartens Ledere
Serviceforbundet skal løfte administrative opgaver for Søfartens Ledere som fx bogholderi, HR, IT o.l. og give adgang til ressourcer som advokater, socialrådgivere, kommunikation m.v., og fra dag ét også adgang til strejkekassen ved lovlige konflikter.

Det betyder, at Søfartens Ledere i endnu højere grad kan koncentrere sig om det faglige arbejde og medlemmernes interesser.

”Søfartens Ledere får med denne løsning en klarere profil og mere selvstændighed og frihed end hos Lederne,” slår direktør Helle Andsbjerg fast.

Også i Serviceforbundet er der stor tilfredshed med aftalen om samarbejdet.

”Vi er sikre på, at Søfartens Ledere vil stå stærkere i fremtiden. Serviceforbundet tæller i dag 15 selvstændige mindre og mellemstore fagforeninger, som har det tilfælles, at de ønsker at være en fagforening for lige netop deres branche uden at skulle fusionere ind i et stort forbund,” siger John Nielsen, som er formand for Serviceforbundet.

I 2023 er Serviceforbundet vokset med to nye forbund, nemlig Kriminalforsorgsforeningen og Danish Maritime Pilots.

Om Søfartens Ledere

 • Lederne Søfart har 2.400 medlemmer.
 • Medlemmerne er specialister, kaptajner og andre ledere i det maritime Danmark.
 • Lederne Søfart forlader Lederens Hovedorganisation og bliver ved indtrædelsen i Serviceforbundet en del af FH.
 • Lederne Søfart skifter tilbage til det gamle navn Søfartens Ledere.
 • Hjemmesiden findes her
 • Direktør Helle Andsbjerg,
  telefon 32 83 36 03,
  mobil 53 35 55 28,
  mail he@ledernesoefart.dk

Om Servicefrbundet

 • Serviceforbundet har 18.500 medlemmer.
 • Serviceforbundet er med i FH.
 • Serviceforbundet er i dag forbund for 15 selvstændige fagforeninger.
 • Formand John Nielsen, telefon 22 72 87 54, mail  jni@forbundet.dk

Relaterede nyheder