12. feb. 2024

OK24: Se hovedpunkterne i OK-forliget på statens område

Finansministeren er efter flere dages forhandlinger blevet enig med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om et 2-årigt statsligt overenskomstforlig. Se hovedpunkterne her.

OK24
Billede til nyheden OK24: Se hovedpunkterne i OK-forliget på statens område
Forliget for de statslige ansatte er landet.

Den 11. februar 2024 blev der indgået forlig for omkring 200.000 statsansatte. Forliget indebærer en økonomisk ramme på 8,8 pct. over de kommende to år.

Generelle lønstigninger
Den generelle lønstigning i overenskomst­perioden er 6,3 %, og dertil er der skønnet 1,1 % til reguleringsordningen, hvilket giver en samlet lønstigning på 7,4 %.

1. april 2024 stiger lønnen med 5,89 % inkl. reguleringsordning.
1. april 2025 stiger lønnen med 1,31 % inkl. reguleringsordning.

Derudover er det aftalt, at hvis der ved udgangen af OK24-perioden konstateres ubalance mellem den statslige og private lønudvikling – positiv som negativ – vil parterne drøfte håndteringen.

Nedenfor kan du se hovedpunkterne i forliget:

Øget fleksibilitet – valgfrihed mellem løn, pension eller opsparing
Der etableres en opsparingsordning i tilknytning til pensionsordningen for at give medarbejdere valgfrihed mellem løn og pension, med mulighed for at veksle en del af pensionsbidraget til løn eller indbetaling til opsparingsordningen. Det drejer sig om den del af pensionsbidraget, der overstiger 15,0 procent. Ordningen træder i kraft 1. april 2025. 

Øget fleksibilitet – opsparing af frihed
Der indføres en ny aftale om opsparing af frihed, der giver mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage op til 15 dage. Det kan for eksempel bruges i forbindelse med indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser. Ordningen træder i kraft den 1. april 2025.

Tillidsrepræsentanter
Der sker ændringer af tillidsrepræsentantaftalen for at fremme samarbejde mellem tillidsrepræsentant og ledelse, herunder forhandling af tillidsrepræsentantsstruktur på større institutioner med spredte lokationer og medarbejdergrupper over 100 medarbejdere.

Tillidsrepræsentanter gives endvidere mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Et møde kan for eksempel planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

Barsel
Lønretten til far/medmor øges med 3 uger i fraværsperioden efter den 10. uge efter fødslen. Også adoptanter får 3 ugers ekstra barsel. Lønretten til soloforældre øges med 10 uger. Lønretten til flerlingeforældre øges med 13 uger til hver under forudsætning af, at lovforslaget nr. L 96 om ændring af barselsloven vedtages i sin helhed. Ændringen gælder flerbørnsforældre, hvor mindst ét af børnene er født den 1. april 2024 eller senere.

Ferie
Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,52 procentpoint til 2,02 procent pr. 1 april 2024.

Fastholdelsesbonus
Der er aftalt ændringer, som betyder, at etablering af en seniorordning med fastholdelsesbonus forudsætter, at den ansatte er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft. Ændringerne træder i kraft 1. april 2024.

Udsatte funktioner
Der afsættes 50 millioner kroner til økonomisk anerkendelse af medarbejdere i udsatte funktioner inden for sikkerhedssektoren. Det er målrettet medarbejdere inden for politiet og den lokale anklagemyndighed, retterne og kriminalforsorgen.

Lavtløn
Der afsættes 11 millioner kroner til løft af de lavestlønnede i staten.

Folkekirken
Der er lavet en aftale om medarbejdermøder i folkekirken, der skal sætte rammen om det gode samarbejde på folkekirkens arbejdspladser. Aftalen gælder for medarbejdere ansat af menighedsråd og stiftsadministrationer samt for præster og folkekirkens uddannelsesinstitutioner.

Samarbejde om implementering og brug af AI
Der skal igangsættes en flersporet indsats for at drøfte og sikre hensigtsmæssig implementering og brug af kunstig intelligens på statens arbejdspladser.

Se forligene her

Relaterede nyheder