18. jun. 2024

6 gode råd: Tjek din lønseddel, så du ikke snyder dig selv

Får du den løn, du har krav på? Hvis du er i tvivl, kan din fagforening lave et løntjek. Men inden kan du selv undersøge, om du får den rigtig løn. Her får du en vejledning til at tjekke din lønseddel.

Faglig
Billede til nyheden 6 gode råd: Tjek din lønseddel, så du ikke snyder dig selv
Husk at tjekke og gemme din lønseddel.

I Danmark har vi ingen regler for, hvad en lønseddel skal indeholde. Det er jo i og for sig pudsigt, når man tænker på, hvor afgørende den rigtige løn og dokumentationen for denne er for den enkelte lønmodtager. Der kan være enkelte overenskomster, der opstiller krav til lønsedlernes indhold mv. Men dette er bestemt en sjældenhed.

Du skal have den korrekte løn for det arbejde, du udfører. Her er 6 gode råd til, hvad du skal tjekke.

1. Tjek, om din løn passer med din kontrakt eller overenskomst

Du skal tjekke, om din løn passer med din kontrakt eller overenskomst. Nogle overenskomster giver dig for eksempel en højere løn, hvis du har gennemført et bestemt kursus eller har erfaring, det som også kaldes anciennitet.

2. Hold styr på dine timer

Hvis du skal have tillæg for bestemte arbejdstimer, så skriv dine timer op. Så kan du se, om du har fået løntillæg for alle timerne, og om du for eksempel har fået tillæg for weekendarbejde eller overarbejde.

Fra 1. juli 2024 er det desuden et lovkrav, at du registrerer din arbejdstid. På måde kan du altid holde styr på alle dine timer.

3. Tjek dine tillæg

Tjek, om du får de rigtige tillæg som for eksempel ekstra løntillæg for særlige kvalifikationer, særlige opgaver eller arbejde på skæve tidspunkter. Er du i tvivl om, hvilke tillæg du skal have, så undersøg dine rettigheder hos din tillidsrepræsentant eller fagforening.

Særligt, hvis du er provisionslønnet, er det helt afgørende, at du tjekker, om beregningerne følger din kontrakt eller din overenskomst.

4. Tjek din pensionsopsparing

På din lønseddel kan du se, hvad din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Tjek om procentsatsen eller beløbet stemmer med din overenskomst eller kontrakt.

Om du er berettiget til pension, vil fremgå af ansættelseskontrakten eller stå i overenskomsten.

Langt hovedparten af ansatte er tilknyttet en arbejdsmarkedspension (AMP), en pensionsordning i et pengeinstitut eller en forsikringsordning. Dette er typisk ordninger, hvor medarbejderen og arbejdsgiver indbetaler hver en procentdel af lønnen til pension.

Det er kun dit eget bidrag til pension, der skal fratrækkes bruttolønnen. Det samlede pensionsbidrag fremgår af din lønseddel.

Hvis du er i tvivl, så spørg din fagforening.

5. Tjek, om du får indbetalt ATP

Du skal tjekke, at du får indbetalt ATP.
Før skat trækkes det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du arbejder.

Hvis du arbejder 27 timer eller derover om ugen, så vil dit ATP-bidrag af din løn være 99 kroner om måneden (2024-satser).

6. Tjek din ferieopsparing

Tjek, om der bliver sparet​ op til din ferie. For eksempel ved, at du optjener feriedage eller, at din arbejdsgiver indbetaler feriepenge.

Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie. Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt år. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen.

Når du holder ferie, vil din arbejdsgiver skulle regulere din feriesaldo. Tjek, at din arbejdsgiver rent faktisk får trukket det korrekte antal dage fra.

Yderligere 3 gode råd

Lær at tjekke din lønseddel
Er du i tvivl om, hvordan du tjekker din lønseddel, så tal med din tillidsrepræsentant eller dine kollegaer om det. Du kan også spørge dem, der udbetaler din løn eller din fagforening. 

Hvis du er nyansat, kan det især være en god idé at få hjælp til at tjekke din første lønseddel.

Finder du fejl, så få dem rettet
Har du fundet en fejl, så gør din arbejdsgiver opmærksom på det med det samme. Det er bedre for både dig og din arbejdsgiver, at I får rettet fejlen hurtigst muligt. Det kan sagtens være en fejl fra din arbejdsgivers side. Det behøver ikke være bevidst snyd.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du griber det an, vil din fagforening naturligvis hjælpe dig. 

Gem dine lønsedler
Du skal huske at gemme dine lønsedler, kontrakter og andre vigtige dokumenter et sted, hvor du kan finde dem, de næste 5 år.

Relaterede nyheder