05. dec. 2017

Serviceforbundet vinder sag om chikane og truende adfærd

Serviceforbundet vinder på vegne af medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund sag om chikane og truende adfærd på hendes elevplads.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Serviceforbundet vinder sag om chikane og truende adfærd

Medlemmet af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund arbejdede som frisørelev i en salon, og her oplevede medlemmet chikane og truende adfærd fra arbejdsgivers side.

Sagen startede, da medlemmet sygemeldte sig med håndeksem fra sin elevplads. Medlemmet skulle under sygemeldingen til eksamen på sin skole. Dagen inden eksamen blev medlemmet ringet op af sin skole, som oplyste, at hun sagtens kunne gå til eksamen trods sin sygemelding. Der var tale om en eksamen i mundtligt engelsk, og ikke en eksamen relateret til frisørfaget, hvor hun skulle bruge sine hænder.

På eksamensdagen mødte arbejdsgiveren op til medlemmets eksamen, for at forhindre hende i at gennemføre den, og optrådte truende. Her besluttede skolen at aflyse eksamen, da de ikke kunne garantere for medlemmets sikkerhed.

Senere på måneden dukkede arbejdsgiveren op foran medlemmets hjem, hvor arbejdsgiveren iagttog vores medlem og dennes ægtefælle.

Efter episoderne valgte medlemmet at ophæve uddannelsesaftalen.

Serviceforbundets advokat Marianne Borker, som førte sagen for vores medlem, uddyber hvorfor en sådan sag kan være kompliceret:

”Man kan som udgangspunkt ikke ophæve en uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver, når man er elev. Det kan man kun, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgivers side. Denne bevisbyrde er svær at løfte. Men det lykkedes os at løfte bevisbyrden her, og nævnet lægger til grund, at arbejdsgivers adfærd ligger klart uden for det, som en elev skal acceptere som led i sin uddannelsesaftale”.

Derfor gav nævnet Serviceforbundet ret i, at medlemmet kunne ophæve uddannelsesaftalen og frifandt medlemmet for betaling af en godtgørelse til arbejdsgiver for uretmæssig ophævelse af uddannelsesaftalen.

Marianne Borker er glad for, at sagen er afsluttet, og at dommen er faldet ud til medlemmets fordel: ”Vi mener, at Tvistighedsnævnets afgørelse er helt korrekt. En elev skal aldrig finde sig i chikane eller truende adfærd fra arbejdsgiver. Vi er rigtig glade for, at vores medlem endelig får ro til at læse videre, og vi ønsker vores medlem alt det bedste i fremtiden.”

Relaterede nyheder