19. apr. 2023

Nye regler om seksuel chikane på arbejdspladsen

Højere erstatninger og mulighed for både at få erstatning fra arbejdsgiver og krænkeren selv, det er en del af de nye regler om seksuel chikane, som Folketinget vedtog i marts 2023.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Nye regler om seksuel chikane på arbejdspladsen
Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre en chikanefri arbejdsplads. Foto: Shutterstock

Din arbejdsgiver er forpligtet til at sikre, at du har en chikanefri arbejdsplads.

Det er slået fast, efter Folketinget i marts 2023 vedtog et lovforslag, som skal forebygge seksuel chikane.

De nye regler betyder, at der fremover vil være større erstatninger i sager om seksuel chikane. I den nye lov er det nemlig præciseret, at der skal lægges vægt på krænkelsens grovhed – herunder, hvad krænkelsen bestod af, hvor længe det stod på, og om det var en chef, der krænkede.

Krænkelse fra en overordnet vil tælle mere
Magtforholdet mellem den, der bliver krænket og den, der krænker, vil komme til at spille en større rolle i fremtidige sager. Man vil se på, om det er en overordnet, som krænker en underordnet.

Det vil især være en skærpende omstændighed, hvis en elev bliver krænket. I særligt grove sager kan godtgørelsen til elever blive forhøjet med en tredjedel.

Hvis en elev bliver udsat for seksuel chikane på jobbet, kan eleven fremover ophæve uddannelsesaftalen med praktikstedet uden den almindelige frist på 1 måned.

Virksomheden kan også miste godkendelsen til at have elever efter en sag om seksuel chikane.

Krænkeren kan blive dømt til at betale godtgørelse
Som noget nyt kan den, der krænker, også blive dømt til at betale en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Det betyder, at den, der bliver krænket, både kan søge godtgørelse hos arbejdsgiveren og krænkeren.

Fagforeningen og tillidsvalgte kan hjælpe
Hvis du eller dine kolleger oplever seksuel chikane – eller er vidner til seksuel chikane – skal I hurtigst muligt kontakte jeres arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller fagforeningen.

Seksuel chikane er en del af det psykiske arbejdsmiljø, og derfor kan din AMR hjælpe dig i samarbejde med fagforeningen, som kan køre en faglig sag om krænkelsen.

Hvad er seksuel chikane?
Enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Hvad er seksuel chikane?

Enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Eksempler på sexchikane fra Arbejdstilsynets vejledning

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale

Mere information om seksuel chikane kan ses her

Se mere

Relaterede nyheder